MEN ile biten kelimeler

MEN ile biten veya sonunda MEN olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

men sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. men TDK anlamını görüntüle

MEN ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

toparcıklı değirmen

17 harfli

yetişmen öğretmen, bağımsız yönetmen, alıcılı bildirmen

16 harfli

yapımcı-yönetmen, yabancı öğretmen, ücretli öğretmen, sürekli yönetmen, özekkaç değirmen, kılavuz öğretmen, çekiçli değirmen, çakıllı değirmen

15 harfli

Yeniçokdeğirmen, yarbaş öğretmen, rehber öğretmen, oyuncu-yönetmen, oyuncu yönetmen, Ortaçokdeğirmen, gezici öğretmen, Eskiçokdeğirmen, danışman ölçmen

14 harfli

ventral çekmen, vekil öğretmen, servikal lümen, Küçüksöbeçimen, konuk yönetmen, döner değirmen, Büyüksöbeçimen

13 harfli

tatlı sülümen, muncığa gömen, indigo karmen, Dolmadeğirmen, Dokuzdeğirmen, Çatakdeğirmen, asil öğretmen

12 harfli

Dörtdeğirmen, Yukarıdikmen, Yenideğirmen, toprakölçmen, Tayfursökmen, Sarıdeğirmen, Kurudeğirmen, Korudeğirmen, Kırkdeğirmen, kalıcı himen, göğü keçemen, gayle çekmen

11 harfli

yayan semen, tümen tümen, Taşdeğirmen, şemen şemen, şatır şümen, sütlükörmen, postabdomen, ortak etmen, Küçüktülmen, İkideğirmen, hemen hemen, göy geçemen, gök keçemen, gök geçemen, göğ keçemen, genel etmen, geliştirmen, er öğretmen, Beşdeğirmen, Beldeğirmen, başyönetmen, ...

10 harfli

Yeşilçimen, tezedenmen, sekdiremen, preabdomen, polistamen, köyköçemen, Karadikmen, homeodomen, güzelcemen, Güllüçimen, grekoromen, göygeçemen, goyin emen, epifenomen, eleştirmen, Damlaçimen, Çukurçimen, Çayırçimen, böylecemen, Akdeğirmen, ak sülümen

9 harfli

şölecemen, süldürmen, Söbüçimen, Söbeçimen, Sarıçimen, rekortmen, Ovaesemen, Kocaçimen, kircikmen, Karaçimen, düzeltmen, Dağesemen, cörtlemen, centilmen, bildirmen, belletmen

8 harfli

zeylimen, yönetmen, yetişmen, üsteğmen, tülüşmen, töngümen, töngemen, tekişmen, sütsümen, süleymen, sportmen, spodümen, spodumen, söylemen, siklamen, serdümen, Selekmen, sekitmen, sehitmen, Phragmen, parşömen, ...

7 harfli

elcimen, bürümen, yüdümen, üzütmen, üretmen, ünnemen, Ülkümen, Tüzemen, Türkmen, Türemen, tülümen, tülemen, töğümen, tiremen, temamen, telemen, tekemen, tecimen, taşemen, tamamen, şelemen, ...

6 harfli

gözmen, egemen, yeymen, üsümen, Tüzmen, Tülmen, tüğmen, tuğmen, tirmen, termen, tekmen, tehmen, teğmen, tegmen, şovmen, süzmen, sülmen, süğmen, stamen, Sözmen, sökmen, ...

5 harfli

sümen, yemen, Ülmen, Uzmen, tümen, tomen, temen, şümen, şemen, sömen, somên, simen, semen, samen, rumen, Romen, Özmen, Öymen, ömmen, Ökmen, öhmen, ...

4 harfli

emen, amen

(e,m,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

abamektin İng. abamectin

Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığır

abanabilme

a. Abanabilmek işi.

abanabilmek

(-e) Abanma imkânı veya olasılığı bulunmak: “Sana, yeni eserimde, takat getirilmez şekilde abanabilir miyim?” -N

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

Kelime Motoru