L ile başlayan kelimeler

L ile başlayan veya başında L olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

L ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Lorrain Smith boyası, laktasyon ortalaması, lüzûmlu vasıfda hatâ, lüteomamatrop hormon, lümen bölü metrekare, lüks tüketim vergisi

19 harfli

lobuli epididimidis

18 harfli

Leuciscus cephalus, lüteotropik hormon, lüteotrofik hormon, lüteolitik ajanlar, lüteinizing hormon, lütein hormonu, LH, lüteal yetersizlik

17 harfli

lafını geri almak, lacivert pasaport, Lytta vesicatoria, lüteinizan hormon, lüteal devamlılık, lümpen proleterya

16 harfli

lap lap konuşmak, laktasyon dönemi, Lycosa tarentula, Lyapunov matrisi, lüzumundan fazla, lüzumlu lüzumsuz, lüteotrop hormon, lüteal regresyon, lüteal formasyon, lümpen burjuvazi

15 harfli

lombard kredisi, Lymeboreliyozis, Lyapunov sayısı, lüzumsuz görmek, lüteolitik etki

14 harfli

lombard işlemi, lavabo musluğu, lavabo desteği, lap lap hamuru, Lyrurus tetrix, lüzum görmemek

13 harfli

lütuf dilemek, lafını kesmek, lacivert taşı, Lymehastalığı, Lycoon pictus, lüzumsuz yere, lüzumsuz adam, lüton yöntemi, lüteinizasyon, lüp lüp atmak, lüleli bardak, lüleci çamuru

12 harfli

lissensefali, large (fret), Lyman serisi, lütein hücre, lüteal hücre, lüteal dönem, lümen saniye, lüks vergisi, lüks lambası

11 harfli

lead guitar, L-metiyonin, lüzumsuzluk, lüvellenmek, lütufkârlık, lütufkârane, Lütfiyeköşk, lütfeylemek, lüteotropin, lüteotropik, lüteinleşme, lüteal kist, lüteal evre, lüpüç olmak, lümbürlüpçü, lülle lülle, lüle kemiği, lüks-saniye, lüks tarife, lüks koltuk

10 harfli

Lyssavirus, Lycopodium, lüzumsuzca, lütfeyleme, Lütercilik, lüteolizis, lüteojenik, lüminesans, lümenölçer, lümen saat, Lüleburgaz, lüks mevki, lüks hayat, lüks baskı

9 harfli

largaktil, lalüebkem, L-ornitin, Lynx.lynx, Lynx fynx, lütfetmek, lüsiferin, lüsiferaz, lüpletmek, lüpen otu, lüpedenek, lümensaat, lümbürlüp, lülecilik, lüle taşı, lüle lüle, lüksölçer, lüksmetre, lüksasyon

8 harfli

lütufkâr, lığlanma, lığlamak, lüzumsuz, lüvelver, Lütuflar, lütfetme, lütesyum, lürpedek, lüpürdek, lüppedek, lüpletme, lüpçülük, lüminans, lülükler, lülenmiş, lüks mal

7 harfli

leasing, lahavle, Lymnaea, lüzumlu, lüzucet, Lütfiye, Lüterci, lüpedek, lüp lüp, lüllüyh, lüleyin

6 harfli

lökmek, Lymnae, lüzuci, lüzgâr, lütfen, lüteus, lüteom, lütein, lüteal, lüpten, lüpmek, lüpcük, lüngür, lünger, lümpen, lümbür, lümbek, lülüyh, lüllük, lüleli, lüleci, ...

5 harfli

lügol, lökme, liste, laluk, lâhat, lüzum, lüwer, lüver, lütuf, Lütfi, lütbe, lüpen, lüpçü, lüpcü, lünet, lümen, lülüt, lülük, lüllü, lülle, lülez, ...

4 harfli

lügü, Lp-a, lort, lüzi, lüme, lülü, lüle, lüla, lüks

3 harfli

Leu, Lys, lüp

Kelime Motoru