iğin

iğin

İç çamaşırı.


iğin

bk. iğen.


"iğin" karakter analizi

  • iğin, 4 karakter ile yazılır.
  • i harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'i', 'ğ', 'i', 'n', şeklindedir.
  • iğin kelimesinin tersten yazılışı ' niği' diziliminde gösterilir.

(i,n,ğ) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

termit kaynağı
İng. thermite weld

Termit kaynağı yapma işlemi sonucu oluşmuş kaynak.

güvenlik ağı
İng. trampolin

Sirklerde tel ya da trapez üzerinde tehlikeli atlamalar yapan cambazların düşmelerinde onla

zaman çekerliği

bk. Çekerlik.

Yer`in kabuğu
İng. earth's crust

Yer'i saran katı kabuk.

yan değiştirme

Döven sürülürken iç yandaki hayvanı dışa alma.

iğin - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
i1
ğ8
i1
n1
Toplam puan değeri11