İçinde TEH geçen kelimeler

İçinde TEH geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

teh sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. teh TDK anlamını görüntüle

İçinde TEH geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

dâhiliye mütehassısı

18 harfli

tehlikeye düşürmek, tehlikeli bükümler, tehlike fonksiyonu

17 harfli

tehlikeli tonlama, tehlikeye atılmak, biyolojik tehlike

16 harfli

tümleşik tehlike, tehlike atlatmak, mütehassis olmak, asimetrik tehdit, ahıl teherrenmek

15 harfli

tehdit savurmak, oransal tehlike, müstehcenleşmek

14 harfli

tehlikeli atık, tehlike çıkışı, tehevvür etmek, müstehcenleşme, ahlaki tehlike

13 harfli

tehlikesizlik, tehlike oranı, tehalük etmek, tehalüf etmek, mütehassıslık, ateh getirmek

12 harfli

tehyiç etmek, tehdit etmek, tehcir etmek, takdim tehir, Slatehindisi, müstehcenlik, ayak tehrizi

11 harfli

yestehlemek, tehir etmek, tehen tehen

10 harfli

yestehleme, tehne ağzı, tehlikesiz, tehiriicra, tehellemek, teh düşmek, müttehiden, müteheyyiç, mütehevvir, mütehayyir, mütehavvil, mütehassis, mütehassıs, müteharrik, mütehammil, mütehakkim, müntehabat, esgiğ eteh

9 harfli

zor köteh, tehsildar, tehretmek, tehlikeli, tehennavı, tehditsiz, tehditkâr, teh nefes, müstehsil, müstehlik, müstehcen, müstehase, hastehana, çiftehane

8 harfli

tehzirat, tehribet, tehriben, tehnemek, tehlimek, tehliget, tehlemek, tehküllü, tehirsiz, teheyyüç, tehevvür, tehemmül, tehditli, tehdebir, müttehit, Müştehir, müstehzi, müstehap, mürtehin, müntehir, müntehip, ...

7 harfli

tehviye, tehliye, tehlike, tehleke, tehirli, tehenni, tehalük, tehalüf, tehacüm, neteher, müştehi, münteha, Metehan, esgeteh, esgeteh

6 harfli

tehzil, tehzid, tehyiç, tehvem, tehsis, tehsim, tehsil, tehsen, tehsel, tehriz, tehrir, tehril, tehret, tehrer, tehrem, tehrar, tehral, tehnel, tehmin, tehmil, tehmik, ...

5 harfli

tehüt, tehsi, tehse, tehne, tehna, tehir, tehin, tehib, teher, tehel, tehçi, tehaş, köteh, fateh

4 harfli

tehu, tehi, tehe, teha, ateh

(e,h,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

abdesthane Far. ¥b + dest + ¬¥ne

a. (abdestha:ne) Tuvalet: “Koridorda kimselerin bulunmamasına sevi

Abdülfettah Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Gizli şeyleri açığa çıkaran Tanrı'nın kulu.

Âbidei Hürriyet İng. Monument of Liberty Fr. Monument de liberté
abiheyat

< Far. ab ve ab hayat: abıhayat

absorbtif hücre İng. absorptive cell

Apikal sitoplazmik yapılar aracılığıyla lümenden maddelerin emiliminde etkili olan hü

Acanthamoeba

Amoebida takımında, Acanthopodina alt takımında kamçılı evresi bulunmayan genellikle tatlı sularda veya nemli top

Acanthocephala

Başları dikenli solucanlar.

Acanthocephalus Lat.

Gövdesi silindiriğe yakın, proboskisi oldukça uzun oval veya silindirik, 6-28 çengel sıralı olup h

Acanthometra

bk. akantometra


Lat.

Akantometra.

Acanthopsidae

bk. dikenli yüzgeçligiller


bk. dikenli-yüzgeçligiller

Kelime Motoru