İçinde M geçen kelimeler

İçinde M geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde M geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Brucella melitiensis, adalete teslim olmak, yönlendirilmiş doğru, yönlendirilmiş çizge, van Deemter eşitliği

19 harfli

çiftleşme egzantemi, yükseltisini ölçmek, yol bağlantılı küme, yazar kaynak dizimi, yapılış örneksemesi, yanaşık bağımsızlık, yaklaşımlar teorisi, Watson-Crick modeli

18 harfli

yumurtlak gölerimi, yarım çizgili neon

17 harfli

tümleyici renkler, tümel sıralı küme, içe geçmeli itici, yolu başa aparmak, yargılı örnekleme, yanlamasına geçiş, yaklaşımsal limit, yağlı bağlı olmak, vektörün izdüşümü, tüm işletme hakkı

16 harfli

koğuculuk yapmak, kan seyrim ölçer, alıştırma sınırı, zararın tazmîni, yürüme bacakları, yerli basamaklar, yağlı balı olmah

15 harfli

devamlı borçlar, abalı memeliler, zaman çekerliği, zaman çalışması, yürek paralamak, yıldız yasemini, yeni liberalizm, yatıştırabilmek, üretim bunalımı, uygulayımcıerki

14 harfli

tınmaz melaike, termit kaynağı, kara semenderi, zindeleştirmek, zeval vermemek, zaaf göstermek, Yuvademirciler, yumurtlak debe, yıldız yağmuru, yatıştırabilme, yararlı kılmak, yanaşık açılım, yanabidildamak, yan değiştirme, yamaç paraşütü, yaf yaf yanmak, varolma savaşı, üretim birliği, uyuşuksuzlanım, uygulayımcılık, ustura midyesi, ...

13 harfli

mıknatıslanma, domuz gürdüğü, yücelik etmek, yerük yerimek, yağmur ormanı, vajinal smear, uykuya varmak, uykuya dalmak, ummaya varmah

12 harfli

sarınabilmek, negatif film, helle basmağ, gömülü nesne, cermankalemi, yerine komak, yemiş sepeti, yemiş satağı, yazuk sanmak, yatın kesimi, yararlı emek, yanak yapımı, yağmur oluğu, veri derleme, vergi dilimi, ünlü uzaması, uzak metatez, tutum durumu

11 harfli

Gömülü vida, domuz gribi, çemirrenmek, zimelörmesi, zıngırdamak, yuvarlatmak, yurd özlemi, yetki verme, yekmelenmek, yaşanabilme, yarım çimme, Yardımcılar, yapuşturmak, yanlamasına, yamaç olmak, yalın zaman, verimsizlik, urhuç atmak, tüşmançılıh, türetme eki

10 harfli

şeritlemek, seçebilmek, madiklemek, kuduruşmak, bay kılmak, zıngırdama, zart atmak, zank ölümü, yuvarlatma, yolu azmak, yiteklemek, yeng etmek, yassıdemir, yasalaşmak, yarımsarma, yarımsalık, yardımcılı, yapabilmek, yanışlamak, vırıklamak, ünlü uyumu, ...

9 harfli

zıbırtmak, yumrukara, yosnatmak, yimelemek, Yeniçeşme, yegelemek, Yayladamı, yasalaşma, yanıçlama, yanabilme, yalıtılma, yalamukçu, yalamukça, yak olmak, volkanizm, vir itmek, ürelenmek, üreklemek, tuydurmak

8 harfli

yırılmak, yâmırlık, seyirmek, otektomi, Damudere, zorlanım, zıbıtmak, yûselmek, yumuşmak, yuğürmek, yönenmek, yöğümsüz, yimeklik, yıktırma, yıktırım, yığılmak, yalıkmak, vurulmak, vurulmah, ur açımı, uçar kum, ...

7 harfli

yenişme, yamırlı, Atadamı, zimerit, zemperi, zeleşme, zamayır, yönenme, yırılım, yavrum!, yapılma, uyalmak

6 harfli

termit, zemzem, yürüme, yosmuk, yekmek, üyümek, uyumak, tüşmek

5 harfli

zelim, zamat, yöğüm, yılma

Kelime Motoru