İçinde K geçen kelimeler

İçinde K geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde K geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

adalete teslim olmak, yükseltir dönüştüreç

19 harfli

vektörün divergensi, yükseltisini ölçmek, yol bağlantılı küme, yetki verilen fiyat, yazar kaynak dizimi, yapılış örneksemesi, yanaşık bağımsızlık, yaklaşımlar teorisi, Watson-Crick modeli

18 harfli

bin bir yaprak otu, yumurtlak gölerimi, yarı kapalı işyeri, yancıl dengesizlik, Watson-Crick çifti

17 harfli

tümleyici renkler, tümel sıralı küme, zihin bulanıklığı, yolu başa aparmak, yargılı örnekleme, yaklaşımsal limit, yağlı bağlı olmak

16 harfli

koğuculuk yapmak, kan seyrim ölçer, zeigarnik etkisi, yüzgeç-ayaklılar, yürüme bacakları, yerli basamaklar, yaygın ayaklılık, yarıağır ağırlık, yabancı ortaklık

15 harfli

tüneldeki yılan, kan-hava engeli, zaman çekerliği, yürek paralamak, yük-kutle oranı, yeni loncacılık, yatıştırabilmek, yarıaçık aralık, yakınsak süzgeç

14 harfli

tınmaz melaike, termit kaynağı, kara semenderi, eşelek haşalak, eleştirel etik, zindeleştirmek, zeval vermemek, zaaf göstermek, yüzgeç kaidesi, yumurtlak debe, Yukarıılıpınar, Yukarıcihanbey, yaşanabilirlik, yararlı kılmak, yanaşık açılım, yanabidildamak, yaf yaf yanmak

13 harfli

mıknatıslanma, kağnı arabası, elektroteknik, cezaevi okulu, yücelik etmek, Yukarısaklıca, Yukarıcivanlı, Yukarıcanören, yerük yerimek, yerli çekirge, Yer`in kabuğu, yalıtık nokta, vitrifikasyon

12 harfli

sarınabilmek, güvenlik ağı, cermankalemi, züppe etkisi, zihin çöküşü, yüreği yufka, yerine komak, yazuk sanmak, yavrulutavuk, yatın kesimi, yararlı emek, yanak yapımı, yanak yanağa, yanak vuruşu, yanak ünsüzü

11 harfli

oluk sayısı, kebiç kebiç, çemirrenmek, çeltikçilik, zıngırdamak, zeval vakti, yün körlüğü, yuvarlatmak, Yukarıılıca, yetki verme, yekmelenmek, yatın kesen, yapuşturmak, yapıt hakkı, yamaç olmak, yakı sineği, yağ hokkası

10 harfli

şeritlemek, seçebilmek, saat farkı, madiklemek, kuduruşmak, Kösebucağı, bay kılmak, zart atmak, zank ölümü, yolu azmak, yiteklemek, yeng etmek, yelve kuşu, yassıçavak, yasalaşmak, yarımsalık, yaprak çay, yaprak buz, yapabilmek, yanışlamak, yanıçlanık, ...

9 harfli

Kösebayır, ahındıruk, ahındırık, zoitokist, zıbırtmak, yün kurdu, yumrukara, Yukarısal, yosnatmak, yimelemek, yeniçıktı, yegelemek, yatakhane, yalamukçu, yalamukça, yalabıdak, yak olmak, volkanizm, vir itmek

8 harfli

yırılmak, yapyakın, yâmırlık, seyirmek, pünkülük, otektomi, güvenlik, bay kişi, zurzubuk, zoofajik, zindelik, zıbıtmak, zerenlik, yûselmek, yumuşmak, yuğürmek, yönenmek, yongöbek, yimeklik, yıktırma, yıktırım, ...

7 harfli

buvanak, buvalık, yücelik, yavaşık, Yalıköy, yalabık, yağuluk, vırıklı

6 harfli

konyar, kepinç, kebiçi, fiyaka, eşelek, zılkıç, zılkar, yüyrük, Yüylük, yosmuk, yokara, yekmek, yaşlık, ya-fak

5 harfli

oteki, kağnı, zanka, yusek, yerük

Kelime Motoru