İçinde DEM geçen kelimeler

İçinde DEM geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde DEM geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

dövülgen dökme demir, demin yümün oynatmak, yarım yan dingildeme, uğurlu kademli olsun

19 harfli

yer demir gök bakır, yavru zarları ödemi, ücret dışı ödemeler, ucuz pahalı dememek, türünde sesli modem, taş-demirli göktaşı, Spheniscus demersus

18 harfli

ademi tahsis usulü, yöndemine getirmek, yoldemiri açıklığı, Yıldırımdemirciler, yarıcıl dingildeme, ücret ödeme süresi, transfer ödemeleri, temel ödeme parası, sovuk demür döğmek, sosyal demokratlık

17 harfli

Yellicedemirciler, yaygır dingildemi

16 harfli

yöndemini bulmak, yoldemiri döşeme, yoldemiri çivisi, yancıl büküldeme, topukdemiri mıhı, teslimatta ödeme, taşınır demirbaş, sözdemetrik uzay, sosyal demokrasi

15 harfli

özdemli çözelti, yutak bademciği, yoldemiri itici, yatın-beldemcil, üçdemire vurmak, teorik erdemler, tandem paraşütü, sosyal demokrat

14 harfli

Yuvademirciler, fark ödemeleri, cingirdemek II, Yukarıdemirtaş, Yukarıbademözü, Yenişarbademli, Yenidemirciler, Yakademirciler, tümleşik modem, trigliseridemi, teslimde ödeme, tarayıcı demet, tandem oynamak, Soy dökmedemir

13 harfli

çiğdem boyası, barana demiri, zorunlu ödeme, yumruk demiri, Yukarıdemirli, Yukarıdemirci, Yukarıbademli, yugacı demiri, Yenidemirkapı, yarı demersal, yangısal ödem, yaban âdemisi, tüp bademciği, tezgâh demiri, tandem filtre, şişirmedemiri, sirk hademesi

12 harfli

topuk demiri, ödeme kurumu, kulak demiri, elaman demek, yuvak demiri, yakıt demeti, Vakıfiğdemir, toptan ödeme, teğet demeti, sürgü demürü, su kerdemesi

11 harfli

ödeme öneli, demode olma, cingirdemek, bingildemek, zöngüldemek, zömbüldemek, zingirdemek, zennedemiri, zengirdemek, zekkirdemek, Yenibademli, yelpirdemek, yelgirdemek, yeldirdemek, yelbirdemek, vulva ödemi, venğirdemek, vengirdemek, vengildemek, üçköşedemir, tümbüldemek, ...

10 harfli

yassıdemir, sabitkadem, özdemlilik, Demirköprü, Çiğdemalan, zügüldemek, zövüldemek, yol yöndem, Yeşildemet, yelpirdeme, vidildemek, vezildemek, verildemek, ülükdemiri, tüpürdemek, tüpüldemek, tösürdemek, tösüldemek, töpürdemek, tirildemek, tefildemek, ...

9 harfli

el demiri, boş modem, zergerdem, yördemsiz, yöndemsiz, yoldemiri, Yenidemir, yan ödeme, üçdemirli, uğüldemek, uc demiri, tüydemiri, tüpüldeme, Tunçdemir, tirildeme, tel demet, taşdemiri, şolok dem

8 harfli

işdemeyh, Demirköy, deminceg, yördemli, yöndemli, yondemli, Yaydemir, yandemir, vezdemek, üroödema, uçdemiri, U-demiri, Tümerdem, Toydemir, topdemir, Tokdemir, tedemiri, Taydemir, Taşdemir, şulikdem, şomkadem

7 harfli

yedemek, Süerdem, südemen

6 harfli

indeme, demode, yöndem, yardem, üdemek, tandem, siydem

5 harfli

indem

(d,e,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abassöğodeneme

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem

abdes almak

Abdest almak // alip

abdest almak

1) Müslümanlar, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh ederek arınmak; 2

Kelime Motoru