İçinde BJ geçen kelimeler

İçinde BJ geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BJ geçen kelimeler harf dağılımı

18 harfli

film-obje uzaklığı, balıkgözü objektif

17 harfli

subjektif belirti

16 harfli

objektif semptom, objektif belirti

15 harfli

subjektif vergi, Blicca bjoerkna

14 harfli

objektif vergi, objektif olmak, Blicca björkna

12 harfli

teleobjektif, subjektivizm, subjektivite, subjektivist, subjektiflik

11 harfli

objektivizm, objektivite, objektivist, objektiflik

9 harfli

subjektif

8 harfli

objektif

7 harfli

subjekt

4 harfli

obje

(b,j) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

abajur Fr. abat-jour

a. 1. Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek iç

abajurcu

a. Abajur yapan veya satan kimse.

abajurculuk , -ğu

a. Abajurcunun yaptığı iş.

abajurlu

sf. Abajuru olan: “Üstünde lacivert , parlak bir madenden lamba.” -P. Safa.

abajursuz

sf. Abajuru olmayan: “Tavandaki , çelik elektrik lambasını yakmış okuyordu.” -S. F. Abasıyanık.

abiyoloji Lat. abiology

Cansızları inceleyen bilim dalı.


İng. abiology
abiyolojik Lat. abiologic

Cansızlarla ilgili, cansızlara ilişkin.

Aborjin Fr. aborigène

öz. a. Avustralya yerlisi.

absterjan İng. abstergent

Temizleme amacıyla kullanılan madde.

aerobiyoloji İng. aerobiology

(Yun. aer: hava; bios: hayat; logos: bilim) Havada taşınan organizmaları inceleyen bilim

Kelime Motoru