İçinde BB geçen kelimeler

İçinde BB geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BB geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Webb-Pomerene Yasası, habbeyi kubbe yapmak

19 harfli

ya Rabbi (veya Rab), teşebbüsü ele almak, muhabbet tellallığı

18 harfli

Rabbena hakkı için

17 harfli

YBB takmalı köprü, tıbbi asalakbilim, muhabbet beslemek

16 harfli

Wobble varsayımı, tıbbi deontoloji, tıbbi böcekbilim, tıbbi balık yağı, teşebbüse geçmek, soğan başı kubbe, muhabbet tellalı, Lepomis gibbosus, Krabbe hastalığı

15 harfli

wobblersendromu, tıbbi müstahzar, tıbbî radyoloji, muhabbet çiçeği, kubbe vezirleri, kubbe kaburgası, hobbaca eylemek

14 harfli

vajina kubbesi, teşebbüs etmek, Taenia krabbei, ortak teşebbüs, muhabbet etmek, labbak helvası, kubbe bileziği

13 harfli

tetebbu etmek, şebbik çalmak, şabbır-şubbur, selen kubbesi, özel teşebbüs, müebbet hapis, muhabbet kuşu, kubbeli delik, kubbe kasnağı, hayme şebbazi

12 harfli

Wobbe indisi, tıbbi katran, mürebbiyelik, muhabbetname, muhabbetkuşu, kubbe feneri, koza-lebbiyh, hür teşebbüs, hobba gitmek, habba gitmek

11 harfli

yarım kubbe, Wobble bazı, tuz kubbesi, tıbbi sülük, tıbbi kalem, şıbbıldamak, şabbıldamak, sarı şebboy, Lemna gibba, kubbemsidağ, kubbe ayağı

10 harfli

adî şebboy, zıbbılamak, tıbbi fiil, tıbbi etik, sabbayilen, müteşebbis, mütenebbih, mütekebbir, ırıbburmak, hobbulamak, habbaraber

9 harfli

alasabbah, yiyibbiçi, tıbbiyeli, sebbehisi, mütetebbi, mürebbiye, müebbeden, Kubbealtı, dribbling, hobbanmak

8 harfli

teşebbüs, tekebbür, tabbasan, şibbidik, şıbbıhlı, şabbalah, müşebbeh, müsebbip, münebbih, müdebbir, muhibbet, muhabbet, möhübbet, mehebbet, löbbalık, labbilik, labbızık, kubbesiz, Kubbedin, Körabbas, hobbişli

7 harfli

ababbak, yarebbi, yarabbi, yağubbe, Üçkubbe, tıbbiye, tetebbu, tabbaha, şibbidi, şabbaht, Rabbena, rabbani, müsebba, mürebbi, mürebbe, mükebbe, müebbet, murabba, Muhibbi, Muhibbe, muabbet, ...

6 harfli

zıbbır, zabbak, tobbuz, tobbuh, tobbaş, tıbben, tabbak, şıbbak, şebboy, şebbik, şebbek, şebbaz, sobbet, sıbbah, sebbeh, sebbah, Sabbar, sabban, sabbah, nebbaş, nabbik, ...

5 harfli

yıbba, többe, tıbbi, tebbe, sabba, rebbi, Rabbi, pabba, lebbe, labba, kubbe, kabbi, ibbik, hobba, hibbe, hebbe, habbe, habba, gubba

4 harfli

öbbe, obbi, obba

3 harfli

YBB, TBB, MBB

Kelime Motoru