İçinde AĞ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AĞ geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

sağrak ıdık-sanakçıl, Kazdağı keçi peyniri, balık kavağa çıkınca, bağırsak yoğunlaşımı, AB sağlık politikası, yüzdebirler basamağı, yüreği ağzına gelmek, yüksek yağışlı bölge, yüksek dağ hastalığı, yumuş ağzından akmak, yeşil kara kurbağası, yeniçeriağası divanı, yatay kesit bağlaşım, yaş dağarcığı yalımı, yanağı-keseli sincap, yanağı keseli sincap, yağrıncıl atar damar, yağrın-karucul oynak, yağmur-kervançulluğu, yağmur kuşağı görümü, yağda suverme ortamı, ...

19 harfli

yol bağlantılı uzay, yol bağlantılı küme, yanaşık bağımsızlık, Sıkı perçin bağlama, meydan dayağı yemek, içsıcaklık basamağı, zayıf durağansızlık, yüz binler basamağı, yüreğine kar yağmak, yüreği yağ bağlamak, yüksek arazi vaşağı, yutağın çıkarılması, yumuşak bağlantılar, yudak bağaklanımcıl, yönelteç bağlantısı, yön zarı iç yaprağı, yolak ağzı kapatımı, yol yarağın eylemek, yeşil karakurbağası, yerel işlem çağrısı, yedinci tür dağılım, ...

18 harfli

saymaca kâğıt para, özbağlanımsal dizi, bakışımsız dağılım, AB sağlık komiseri, zorlaalım tutanağı, zayıf durağanlılık, yürüyen ağırlıklar, yüreği kan ağlamak, yüksek enerji bağı, yuvarlak-ağızlılar, yuvarlak ağızlılar, yol yarağın kılmak, yeşil su kurbağası, yeryağı arıtımyeri, yere sağlam basmak, yeğni sinekağırlık, yatın ağzı keskisi, yaşlılık sağırlığı, yarışıcılık yasağı, yapağıda parlaklık, yapağıda mukavemet, ...

17 harfli

yağlı bağlı olmak, serdengeçti ağası, optik disk tabağı, müsveddelik kâğıt, bağlayan değişken, bağırsak yımışamı, ağrısız güç doğum, zeytinyağlı sarma, zeytinyağlı dolma, yüzey galsama ağı, yüz toprağa urmak, yürekten çağırmak, yüreğini dağlamak, yükümlü bağışlama, Yükleme kaldırağı, yuvasını dağıtmak, yuvarlakağızlılar, yuvak sağraklılık, yumurtalık ağrısı, yolculuk dağıtımı, yoğunluk dağılımı, ...

16 harfli

yarıağır ağırlık, yağlı balı olmah, tağaddeye gelmek, sağrak güdüklüğü, mercimekliyağmur, hacıağalık etmek, fiziksel dağıtım, embriyon taslağı, dizkapağı kemiği, benekçil dağlama, bağımlılaşabilme, Aşağıkızılçevlik, Aşağıkızılcaören, ağırlaştırabilme, ağdafa, [aflafa], aerosol tereyağı, abağına çalışmak, zihnini dağıtmak, zımparalama yağı, yumurtlak ağrısı, yönelteç parmağı, ...

15 harfli

uluslararası ağ, tekdüze dağılım, tek dağıtıcılık, sağlanan kazanç, kör bağırsaksal, kangal bağırsak, durumsal bağlam, dizileme durağı, çöpelcansal ağı, ağız kösnüllüğü, Zikzak bağlanış, yüzler basamağı, yürek yağlanımı, yüreğine sağmak, yüksek sağunluk, Yuntdağıköseler, yumak otu ayağı, Yukarıyoncaağaç, Yukarıiğdeağacı, Yukarıağcagüney, yontuk basamağı, ...

14 harfli

termit kaynağı, yıldız yağmuru, nergis zambağı, kurşun kaynağı, güneş ışıldağı, frengi asalağı, fırtına uğrağı, dekor korunağı, bağaksal keski, ağız kullanmak, ağarımsı işeme, zincir ağırlık, zibil dağıtmak, zımpara kâğıdı, zaman dağılımı, zağarcı ortası, yüzde dağılımı, yüreği ağzında, yükleme kapağı, yumuşak ağızlı, Yukarıyağmurlu, ...

13 harfli

kağnı arabası, yağmur ormanı, sağın çizelge, kireç kaymağı, kavela bıçağı, genel bağıntı, dağlayıvermek, bağlanıvermek, ağızlık açmak, zunnuk zağarı, zincir kapağı, zeytinyaprağı, zerdali ağacı, zayıf durağan, yüzük parmağı, yürük bayrağı, yüraği kopmak, yüksek dağlar, yüklük kapağı, yulaf toprağı, Yukarıyeniçağ, ...

12 harfli

helle basmağ, güvenlik ağı, yemiş satağı, yanak yanağa, yağmur oluğu, uçucu yağlar, tağala balık, kucak kucağa, kotak ağrısı, kemer koyağı, kapak çatağı, güven kapağı, göz ağartmak, dördüncü çağ, dağlayıverme, dağıtabilmek, çektirme ağı, çadır çanağı, çadır çamağı, balıh gulağı, bağlanıverme, ...

11 harfli

yağ hücresi, yağ hokkası, reçine yağı, nezgep bağı, kabar ağacı, İğdebağları, Hankaraağaç, Fıstıklıdağ, dönüş ayağı, dağıtabilme, budağlanmah, bağdaşırlık, Aşağışeyhli, Aşağıdurmuş, Aşağıazıklı, Aşağıazaplı, altın ağacı, zeytinyağlı, Zeytinlibağ, zeytin yağı, Zeynepuşağı, ...

10 harfli

Kösebucağı, tığ kapağı, sağın tası, sağabilmek, sago ağacı, Kızılcadağ, kancıkağaç, hacıağalık, cırıldamağ, can kâğıdı, başağırlık, bağıtlayış, Avlağıkaya, Aşağıdurak, Aşağıdudaş, ağmanlamak, ağırlaşmak, ağır daban, abağınslan, zeytinyağı, Zeytinbağı, ...

9 harfli

van ağızı, kaplıbağa, Fakıuşağı, emmiuşağı, Emiruşağı, Dağçatağı, çağnaşmak, Bölceağaç, beziryağı, başağrısı, balkabağı, ağaçdelen, zilvebağı, Zeytindağ, zağsızlık, zağlatmak, zağlanmak, zağılttak, yüntarağı, yuvağımsı, yumşağrak, ...

8 harfli

tozağacı, tokışmağ, Subatağı, Sazağası, sağlanca, ordağıki, nağmesiz, mağırmak, mağırlak, Kızağılı, kan bağı, Efeağılı, çöz yağı, çıllağaş, Bağpınar, bağlayan, ağarınca, Ağaçdere, ağabegin, zırlağan, zarağacı, ...

7 harfli

yağuluk, Tozağan, sazağan, nağmeli, kızağan, kabağaç, hanbağı, göz ağı, dağçamı, Beldağı, bağıtlı, bağaksı, ağızlık, ağdalak, zêtyağı, zağlama, Zağarlı, zağarcı, zağanos, zağ zağ, yünağız, ...

6 harfli

yâğurt, yağdaç, sağaca, çağnık, Bağözü, ağabey, zağuda, zağsız, zağrak, Zağnos, zağmet, zağmak, zağbal, zağara, zağana, yumşağ, yapağı, yan ağ, yalağu, yalaği, yalağı, ...

5 harfli

kağnı, ayağa, ağman, zıfağ, zağra, zağma, zağlı, zağcı, zağar, zağal, yümağ, yayağ, yasağ, yarağ, yamağ, yağuş, yağşı, yağsı, yağrı, yağni, yağnı, ...

4 harfli

abağ, yağı, yağa, vağd, uyağ, utağ, ulağ, tağa, sağu, sağo, sağı, sağa, pağa, otağ, odağ, ocağ, nağa, mağl, mağı, kağa, itağ, ...

3 harfli

ağz, zağ, yağ, tağ, şağ, sağ, pağ, mağ, lağ, kağ, hağ, dağ, çağ, cağ, bağ, ağu, ağr, ağo, ağn, ağı, ağe, ...

(a,ğ) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A vitamini yağı İng. vitamin A oil

A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Abant alabalığı Lat. Salmo trutta abanticus

Kemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, 40 cm kadar

abariğ

Şaşma ve korku ünlemi.

abassöğ

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem.

abassöğodene

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem

abassöğodeneme

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem

abbağ

Tertemiz.


Telâş ünlemi: Abbağ, başıma gelenler!


Bembeyaz.

Kelime Motoru