ibret oyunu

ibret oyunu Fr. Moralité

Kişileri oranlamalardan (temsili istiarelerden) ibaret bulunan ve ahlakı yükseltmeğe hizmet maksadiyle yazılan, orta çağ sahne oyunu.


ibret oyunu ile benzer kelimeler

dur tut oyunu, (tur dut oyunu, tur tut oyunu)

Bir çocuk oyunudur: Biri, yere çizilen bir daire içinde durur. Dışarıdakiler içerdekini yakalayıp dışarı çekmek isterler. İçerdeki, dışarıdakilerden birisini yakalayibilirse yerine o ebe olur.

ibret

Ar. ¤

a. 1. Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç: “Gören göze vardır her şeyde.” -Âşık Veysel. 2. sf. hlk. Çirkin, kötü, acayip.


< Ar. : ; çok çirkin

ibret almak

ders almak: “Azizim, korkarım ki günün birinde bizi tamamıyla mahvedecek şey de bu olmasın; karşımızdakilerden biraz ibret almalıyız, efendim.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

ibret eylemek

İbret almak.

ibret olmak

ders olmak: “Bırak günah işleyen cezasını çeksin, görene ibret olsun!” -N. Cumalı.

karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar

“kişi çalışıp kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli, çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir” anlamında kullanılan bir söz.

ibret taşı

Osm. Seng-i ibret

Topkapı sarayının ortakapısı önünde bulunan ve üzerine, kesilen insan başlarının konduğu taş.

acı çekme oyunu

İng. passion play

Ortaçağ'da ortaya çıkmış, insanın yaratılışından «son yargı»ya dek bütün dinsel öyküleri konu edinen dinsel yönlendirmeli oyun.


"ibret oyunu" karakter analizi

  • ibret oyunu, 11 karakter ile yazılır.
  • i harfi ile başlar, u harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'i', 'b', 'r', 'e', 't', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
  • ibret oyunu kelimesinin tersten yazılışı ' unuyo terbi' diziliminde gösterilir.

(b,e,i,n,o,r,t,u,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Yenitorunobası

Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

protuberansiya
Dgr. anat. protuberantia

anat. Tümsek, kabartı.

embriyosuz tane
İng. grain without embryo

Tanenin embriyosunun tamamen veya kısmen nişasta endosperminden ayrılmış kısmı,

Corynebacterium
İng.

Sporsuz, hareketsiz, bir uçları şişkin, düzgün veya hafif eğri, Gram pozitif çomak biçimli bir bakte

boyun-deri altı
Fr. Trachélo-sous-cutané

ibret oyunu - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
i1
b3
r1
e1
t1
o2
y3
u2
n1
u2
Toplam puan değeri17