İ ile biten kelimeler

İ ile biten veya sonunda İ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İ ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

van Deemter eşitliği, Paasche fiyat dizini, Ornithonyssus bacoti

19 harfli

vektörün divergensi, çiftleşme egzantemi, yazar kaynak dizimi, yapılış örneksemesi, yaklaşımlar teorisi, Watson-Crick modeli, sadeleştirme ilkesi, replikasyon orijini, para çıkarma tekeli

18 harfli

yumurtlak gölerimi, yarı kapalı işyeri, Watson-Crick çifti, santigrat derecesi, parmak ucu dengesi, özbağlanımsal dizi, nitrit bakterileri

17 harfli

içe geçmeli itici, sperma ana gözesi, sermaye giderleri, Seliwanoff deneyi, sallı sartlı deli, sakatlık ödencesi, pazar potansiyeli, nütrisyonel anemi

16 harfli

zeigarnik etkisi, zararın tazmîni, tek oranlı vergi, tecim denemeleri, sugazı tepkimesi, refleks epilepsi, pazar risk primi, ödeneklik süresi

15 harfli

kan-hava engeli, zaman çekerliği, yıldız yasemini, vasıtasız vergi, uygulayımcıerki, tutum çizelgesi, süt yoğunölçeri, Rüsümat Emaneti, program dergisi, özdemli çözelti

14 harfli

kara semenderi, yüzgeç kaidesi, Yer`in gölgesi, üretim birliği, ustura midyesi, tüketim etkisi, tüketim eğrisi, tıkanım süreği, süreç denetimi, sistem tepsisi, sinir çiftleri, sermaye geliri, satış indirimi, satıcı kredisi, röntgenoterapi, rima vestibuli, refleks kemeri, patlama etmeni, öbek gönderimi

13 harfli

yazın türleri, töre cinayeti, toplam keseği, tepe gerilimi, tablo verniği, suluk zinciri, sigara böreği, sigara böceği, sıvı embolisi, seks steroidi, sanat züppesi, sallı güreşçi, röntgenografi, platin lehimi, panç ile cudi

12 harfli

cermankalemi, züppe etkisi, yemiş sepeti, yazın tarihi, yatın kesimi, vergi düzeyi, vergi dilimi, topuk demiri, Tepe hücresi, tavşanmemesi, sürem töreni, stokiyometri, sığır sineği, sıçan şeridi, sıçan piresi, Sanen keçisi, (os) düzmeci, onur bölmesi, onur belgesi

11 harfli

domuz gribi, zimelörmesi, zeval vakti, yurd özlemi, yakı sineği, yağ hücresi, türetme eki, töre bilimi, su tereleri, su terazisi, sıvı eğrisi, serdengeçti, seks tayini, seher vakti, saplı delgi, saksakbeyni, Root etkisi, ödeme öneli

10 harfli

yetersizçi, üç-değerli, teker teli, taban hali, ta kendisi, seher yeli, Reçinebezi, polisitemi, oşinografi, Osmaniyeli, omfaloraji, olalım idi, niceleyici

9 harfli

Arslanizi, yiñi yiñi, yaş haddi, yarayişli, tedarikçi, siktirici, saltüreti, Rh etmeni, pisi pisi, ölü methi, ortodonti, Oğanverdi, OC eğrisi

8 harfli

otektomi, bay kişi, zivlengi, Zeynelli, terkipli, temsilci, Tel iğsi, tarifeli, tankerci, tahsisli, ordağıki

7 harfli

zerdali, zemperi, zelleli, Yeleçli, vazalji, üzikuli, üstünki, üroraji, ulufeci, telceli, Taşdibi, şitengi, süremci, simitçi, serendi, seçmeci, resimçi, pişinti, ölçekli, ödleski, otogami, ...

6 harfli

olurli, kebiçi, vicahi, vacibi, tetiri, temeli, sevahi, selâmi, önbesi, odbili

5 harfli

oteki, ileti, abasi, şehzi, siyli, Senai, pi pi, nihai

4 harfli

zeli, şaki, rumi, puşi, neşi

Kelime Motoru