höt

höt

ünl. Korkutmak veya dikkati kendi üzerine çekmek için söylenen bir söz.


höt!

Hadi oradan! anlamına ünlem


höt ile benzer kelimeler

höt demek

gözdağı vermek, korkutmak.

höt hötlemek

Azarlamak.


"höt" karakter analizi

  • höt, 3 karakter ile yazılır.
  • h harfi ile başlar, t harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'h', 'ö', 't', şeklindedir.
  • höt kelimesinin tersten yazılışı ' töh' diziliminde gösterilir.

(h,t,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Rh faktörü
İng. Rh factor, Rhesus factor

Rh kan grubunu belirleyen ve alyuvar yüzeyinde bulunan birçok antijenden her

ölü methi

Mersiye.

hiyaloserözitis
İng. hyaloserositis

Seröz zarların yangısı.

hız göstergesi
İng. speed indicator

Sinema Çeşitli sinema aygıtlarında, özellikle alıcılar ile göstericilerde, san

hata hoşgörüsü

bk. aksaklık hoşgörüsü

höt - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
h5
ö7
t1
Toplam puan değeri13