Haktan

Haktan Köken: Ar.+T.

Cinsiyet: Kız Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği.


Haktan ile benzer kelimeler

geçici haktan yoksunluk

Osm. muvakkat boykot

Güreşçi ya da yöneticinin suçuna göre ödek kurulunca verilen süreli ödek.

sureti haktan görünmek

1) kendisini iyi niyetli imiş gibi göstermek: “İstanbul'a sureti haktan görünen öyle belediye başkanları geldi ki Anadolu'dan gelen hemşehrilerinin gecekondularına göz yumdu.” -A. Boysan. 2) birinin iyiliği için çalışıyor görünmek.


"Haktan" karakter analizi

  • Haktan, 6 karakter ile yazılır.
  • H harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'H', 'a', 'k', 't', 'a', 'n', şeklindedir.
  • Haktan kelimesinin tersten yazılışı ' natkaH' diziliminde gösterilir.

(a,h,k,n,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yatakhane
T. yatak + Far. ´ne

a. (yatakha:ne) 1. Okul, fabrika vb. yerlerde yatakların konulduğu yer

tınmıhlamak

Tırmıklamak

terkiphane
Ar. terk³b + Far. ¬¥ne

a. (terkipha:ne) ed. esk. Terkibibentte vasıta beytinden önceki bey

taşkın ıslahı

a. Akarsu yatağının sel zararını önleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi.

tahunk

Kızak.


Kayak.

Haktan - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
h5
a1
k1
t1
a1
n1
Toplam puan değeri10