hain

hain Ar. ¬¥¢in

sf. (ha:in) 1. Hıyanet eden (kimse): “Bu anlayışsızlığa ve bu vatan hainlerine vahvahlanır, acır gibiydiler.” -T. Buğra. 2. Zarar vermekten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan (kimse): “Siz galip olduğunuz için cesur ve hain görünüyorsunuz.” -A. Gündüz. 3. Kötü niyeti olan. 4. ünl. Sitemli bir seslenme sözü: Hain! Biz seninle böyle mi konuşmuştuk?


"hain" karakter analizi

  • hain, 4 karakter ile yazılır.
  • h harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'h', 'a', 'i', 'n', şeklindedir.
  • hain kelimesinin tersten yazılışı ' niah' diziliminde gösterilir.

(a,h,i,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

kan-hava engeli
İng. blood-air barrier

İçten dışa doğru; alveol epiteli sitoplazması, epitelin bazal zarı, kılcal damarın

bahtenis

Maydanoz.

Yukarıcihanbey

Erzurum ili, Karayazı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

yazın tarihi

a. Edebiyat tarihi.


Osm. edebiyat tarihi

Yazın yapıtlarını ve bunla

vicahen
Ar. vic¥hen

zf. (vica:hen) esk. Yüz yüze.

hain - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
h5
a1
i1
n1
Toplam puan değeri8