gudgud gudullamah

gudgud gudullamah

Kendi kendine konuşmak, homurdanmak


"gudgud gudullamah" karakter analizi

  • gudgud gudullamah, 17 karakter ile yazılır.
  • g harfi ile başlar, h harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'g', 'u', 'd', 'g', 'u', 'd', ' ', 'g', 'u', 'd', 'u', 'l', 'l', 'a', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
  • gudgud gudullamah kelimesinin tersten yazılışı ' hamalludug dugdug' diziliminde gösterilir.

(a,d,g,h,l,m,u) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

zonguldamah

İrinli yara zonklamak, ağrımak

sekilgen dutmah

Sancı tutmak, sancılanmak.

Hordeum vulgare

bk. arpa

honguldamak

Sevdiği yemeği görünce iştahı artmak.


Kocamak, ihtiyarlamak.

gurdalamah

Kurcalamak, karıştırmak.