govel

govel

Yeşil, gök (renk)


"govel" karakter analizi

  • govel, 5 karakter ile yazılır.
  • g harfi ile başlar, l harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'g', 'o', 'v', 'e', 'l', şeklindedir.
  • govel kelimesinin tersten yazılışı ' levog' diziliminde gösterilir.

(e,g,l,o,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

regiones pelvis
Dgr. anat.

anat. Leğen bölgeleri.

biyogüvenlik
İng. biosecurity

Sürülerin hastalık oluşumunu en aza indiren bir bakım yönetim sistemi.

zorunlu güvence
İng. obligatory insurance

Yasaların koyduğu zorunluluk gereğiyle yapılan güvence.

yuga alveolarya
İng. juga alveolaria

anat. Üst çene kemiğinin proc. alveolaris'inin dış yüzünde ve alt çene

yol vergisi

Aynı ilin sınırları içinde oturan ve on sekiz yaşını doldurmuş her erkek yurttaştan, il özel idaresi tarafından dört işçi günde

govel - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
g5
o2
v7
e1
l1
Toplam puan değeri16