gökada

gökada İng. galaxy

Milyonlarca yıldızdan yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adası.


gökada ile benzer kelimeler

cüce gökada

İng. dwarf galaxy

Oylum ve ışınım gücü bakımından küçük olan gökadalardan her biri.

çift gökada

İng. double galaxy

Birbirine çok yakın iki gökada.

dev gökada

İng. giant galaxy

Yıldız sayısı ve oylum bakımından olağan dışı büyük gökadalarından her biri.

gökada boylamı

İng. galactic longitude

Gökada dizgesinde, bir yıldızın Samanyolu merkez doğrultusuna göre açısal uzaklığı.

gökada dizgesi

İng. galactic system

Gökada eşleğini temel düzlem alan konsayı düzeni. (bk. şekil G. 3)

gökada enberisi

İng. pericentre

Samanyolu merkezine göre yıldızların yaptığı elips deviminde yörüngenin bu merkeze en yakın noktası.

gökada enlemi

İng. galactic latitude

Bir yıldızın gökada eşleğinden açısal uzaklığı. (bk. şekil G. 3)

gökada enötesi

İng. apocentre

Samanyolu merkezine göre yıldızların yaptığı elips deviminde yörüngenin bu merkeze en uzak noktası.


"gökada" karakter analizi

  • gökada, 6 karakter ile yazılır.
  • g harfi ile başlar, a harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'g', 'ö', 'k', 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
  • gökada kelimesinin tersten yazılışı ' adakög' diziliminde gösterilir.

(a,d,g,k,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

gözlek adam

İyi nişan alan (kimse).

gözden çıkarmak

bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek: “İnsan, emeğini o kadar kolay g

gözden bırakmak

Nazardan, gözden düşürmek.

gökada kutbu
İng. galactic pole

Güneş merkezinden geçen ve gökada eşleğine dik olan doğrunun gökküresini deldiği noktal

dar görüşlülük
, -ğü

a. Dar görüşlü olma durumu: “Oysa ne dar görüşlülüğün dar mekânla ne de geniş görüşlü olmanın geniş mekânlarda

gökada - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
g5
ö7
k1
a1
d3
a1
Toplam puan değeri18