ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil

ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil

“iyi nitelikli işler kullanılan araç elverişsiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez” anlamında kullanılan bir söz.


ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil ile benzer kelimeler

bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil

“güzel yemeyi, güzel giymeyi, güzel eşya kullanmayı herkes ister ama bunları ancak parası bol olanlar yapabilir” anlamında kullanılan bir söz.

altı olur, yedi olur, hep Allah´ın dediği olur

“önceden ne kadar hesap yapılırsa yapılsın, sonunda Tanrı'nın dilediği olur” anlamında kullanılan bir söz.

herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (veya doğru) getiremez

“herkes bir iş yapar ancak istenildiği kadar güzel ve kusursuz olmaz” anlamında kullanılan bir söz.

kaşık kaşık

zf. Kaşıkla birbiri ardınca, büyük bir iştahla: Çorbayı içti, bitirdi.

her ağaçtan kaşık olmaz

“özelliği olan bir iş için sıradan birisi kullanılamaz” anlamında kullanılan bir söz.

adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

“konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar” anlamında kullanılan bir söz.

bayram değil, seyran değil (eniştem beni niye öptü)

“gösterilen bu ilginin, bu yakınlığın bir sebebi olacak” anlamında kullanılan bir söz.

dañ değil, (tañ değil)

Şaşılmaz


"ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil" karakter analizi

  • ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil, 50 karakter ile yazılır.
  • e harfi ile başlar, l harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'e', 'k', 'm', 'e', 'k', 't', 'e', 'n', ' ', 'k', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', ' ', 'a', 'm', 'a', ' ', 'h', 'e', 'r', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'r', 'd', 'u', 'n', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', şeklindedir.
  • ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil kelimesinin tersten yazılışı ' liğed anıkkah nudruğoy reh ama rulo kışak netkemke' diziliminde gösterilir.