düzgü

düzgü

a. fel. ve top. b. Norm.


düzgü Fr. Rythme
düzgü

Çeyiz.


düzgü

Plan, tasarı


düzgü

1. Kıyafet, üst baş. 2.bk. düzen (VII)-3.


düzgü

Binaların kapı, tavan, dolap gibi doğrama, tahta kısmı.


düzgü Fr. norme

Bir topluluğun dilini sınırlayan ve konuşanları tarafından uyulmağa dikkat edilen özelliklerin bütünü.


düzgü İng. norm

1. Sayılamsal ortalama ya da tipik değer. 2. Yaş kümeleri ya da sınıf kümeleri gibi belli kümelerin ölçünlendirilmiş bir test uygulaması sonucu gösterdikleri ortalama başarı.


düzgü İng. norme

1-Yargılama ve değerlendirmelerin kendisine göre yapıldığı ölçüt; uyulması gerekli olan kural, yönerge. // Felsefede ahlak, estetik ve mantık düzgüleri söz konusudur, bu yüzden bu felsefe dalları düzgü koyucu (normatif) olarak adlandırılır.


düzgü İng. norm

Bir bireyin ırasını, davranışını ya da bir toplumun biçimini, işlevini yargılamada baş vurulan ölçü.


düzgü İng. norm

Bireyler arası ilişkileri ya da bir gidişi yöneten, yaptırıma bağlanmış davranış kuralları.


düzgü

Ayna


düzgü ile benzer kelimeler

benzeşik düzgü

Fr. Homotone

düzgü grameri

bk. Gramer.

düzgü kipler

İng. normal modes

Özdecikiçi titreşimleri birbirine dikey yapıp, Hamilton işlerini yalnızca kareler biçimine sokan titreşim boyutları bileşkeleri.

karıncıksal düzgü ağırlığı

Fr. Bradyrythmie ventriculaire

tek düzgü

Fr. Homotone

toplumsal düzgü

İng. social norm

Toplumun uygun görüp beğendiği ve kişilerin nasıl davranacaklarını belirleyen davranış ölçüleri.


İng. social norm

Toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış her türlü davranış biçimi.

yağlı düzgü

Krem, pudra vb. takımı.

yüzdelik düzgü

İng. percentile norm

Bir testten elde edilen ham puanın, düzgüsel kümeye göre yüzdelik değeri.


"düzgü" karakter analizi

  • düzgü, 5 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, ü harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', şeklindedir.
  • düzgü kelimesinin tersten yazılışı ' ügzüd' diziliminde gösterilir.

(d,g,z,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

domuz gürdüğü

Domuzların çiftleşme günleri.

yüzgeç kaidesi
İng. fin base

Bir yüzgecin vücuttan çıktığı bölgesi.

vergi düzeyi

bk. bildirmelik düzeyi

güdeksiz

sf. Bir amaca dayanmayan.

gözünde büyümek

bir şey bir kimseye olduğundan güç veya önemli görünmek: “Güneşin altında bu sıcak kırları geçmenin ağırlığı gözümde büyüyor

düzgü - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
d3
ü3
z4
g5
ü3
Toplam puan değeri18