drive

drive Osm. coşku

Elektro gitardan alınan ses sinyalinin yükselteçte oluşan kirlenim seviyesi için belirleyici olan ve kirlenim ile doğru orantılı bir etken.


"drive" karakter analizi

  • drive, 5 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, e harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'r', 'i', 'v', 'e', şeklindedir.
  • drive kelimesinin tersten yazılışı ' evird' diziliminde gösterilir.

(d,e,i,r,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Yuvademirciler

Çankırı ili, Eldivan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

veri dosyası

a. Verilerin sistemli bir biçimde toplandığı belgeler bütünü.


İng. data file
veri derleme
İng. data gathering

Belli bir ilgi alanında gözlem yordamlarıyla bilgi toplama işlemi.

vergi düzeyi

bk. bildirmelik düzeyi

vergi dilimi

a. Vergisi alınacak kazançların oranlarını belirlemek üzere hangi gelir toplamının hangi oranda vergilendirileceğini g

drive - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
d3
r1
i1
v7
e1
Toplam puan değeri13