dönme

dönme

a. 1. Dönmek işi: “Dönmeyi kararlaştırmış da olsa bir aksilik, mutlaka bir aksilik, benim saadetime engel olacaktı.” -T. Buğra. 2. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse. 3. mat. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi. 4. sf. din b. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.


dönme

Su çevirisi


dönme

bk. inversiyon


dönme İng. rotation

Bir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.


dönme İng. rotation

Bir cismin, her noktası bir çember (ya da kapalı bir eğri) çizecek biçimde devinmesi.


dönme İng. revolving trick

Jimnastikçilerin kullandıkları araç yoluyla arka arkaya dönmeleri : Ayaklı çubukta, halkada, trapezde.


dönme

rücû’ (Rücktritt).


dönme İng. rotation

Özdeğin, genellikle bir eksen çevresinde, üzerine kapanan devinimi.


dönme İng. revolution

bk. dönme ekseni, döngesel koni, dönel oylum, dönel yüzey, dönel katı oyut.


dönme İng. rotation
dönme Osm. deveran

(astronomi, coğrafya, matematik)


dönme İng. linehold, rooll (of frame)

TV. Resim eşlemesinin bozulmasından dolayı almaç görüntülüğünde resmin aşağıya ya da yukarıya doğru yavaş ya da hızlı olarak yer değiştirmesi.


dönme İng. Convert

Genel olarak, başka bir dinde iken, İslam dinine geçen kimse.


dönme İng. conversion, convert

1. Dinsel ya da siyasal bir inancın, bir kanının yerine başka birinin benimsenmesi. 2. Bunu yapan kişi.


dönme İng. change of position

Oyun sırasında başlama atışı kazanan taraf oyuncularının saat yönünde yer değiştirmeleri.


dönme İng. rotation

genel uygulayım: Bir özdek, nesne vb. kendi çevresinde devinmesi olayı.


dönme İng. volvulus

Bir bağırsak halkasının kendi ekseni etrafında lümenin daralmasına neden olacak tarzda dönmesi, volvulus.


dönme İng. torsion

(karşılık: torziyon), (Lat. torquere = bükmek) Çember biçiminde dönme; karından-ayaklı hayvanlarda vücudun gelişme sırasındaki bükülmesi.


dönme ile benzer kelimeler

arkayı dönme

İng. tour de reins

Erkek dansçının bir bacağını kaldırarak yerinde yüz seksen derece dönmesi ve yatay bir duruşa geçmesi.

ayak dönme

Gelinin, evlendikten onbeş gün sonra baba evine ilk gidişi adeti.

birden geriye dönme

Türk cambazının becerilerinden biri : İpin üzerinde birden geriye dönerek dengeyi bulma.

Boşa dönme

Fr. Leergang

dolu dönme

Sarmaya alınmış alttaki güreşçinin, üstteki yayma eylemine geçtiği anda, sarmaya alınmış bacağı yönüne dönerek sarmayı çözmeden üste çıkması.

dönme ayarı

İng. vertical lock

TV. Almaçtaki akmayı durdurmak için yapılan ayar.

dönme devinimi

İng. rotational motion

Bir nesnenin bir nokta ya da bir eksen çevresinde dönmesi.

dönme dolap

, -bı

a. 1. Eğlence alanlarında, bir eksen çevresinde yukarıdan aşağı dönen ve oturma yerleri olan eğlence aracı: “Her işten sıkıldı ama lunaparkların işlemeli larına bakmaktan hiç sıkılmadı.” -A. Ağaoğlu. 2. esk. Büyük konaklarda bir yerden bir yere yemek...


"dönme" karakter analizi

  • dönme, 5 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, e harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
  • dönme kelimesinin tersten yazılışı ' emnöd' diziliminde gösterilir.

(d,e,m,n,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

temel dönem
İng. base period
İng. base year, base period

Dizinlerde başla

ödeme öneli
İng. term of payment

Tecimsel bir borç belgitinde yazılı paranın aynı belgit üzerinde yazılı olarak belirt

öbek gönderimi
İng. block transfer

Bir ya da birden çok veri öbeğinin bir tek eylemle başlatılan gönderim süreci.

gözünde büyümek

bir şey bir kimseye olduğundan güç veya önemli görünmek: “Güneşin altında bu sıcak kırları geçmenin ağırlığı gözümde büyüyor

gözden çıkarmak

bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek: “İnsan, emeğini o kadar kolay g

dönme - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
d3
ö7
n1
m2
e1
Toplam puan değeri14