dırdıbık çıkarmah

dırdıbık çıkarmah

Geçimsizlik etmek, kavga çıkarmak.


dırdıbık çıkarmah ile benzer kelimeler

dırdıbık

1. Dedikodu. 2. Ağız kavgası, tartışma, dırıltı. 3. Kavgacı.


Önemsiz, değersiz şey.


"dırdıbık çıkarmah" karakter analizi

  • dırdıbık çıkarmah, 17 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, h harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'ı', 'r', 'd', 'ı', 'b', 'ı', 'k', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
  • dırdıbık çıkarmah kelimesinin tersten yazılışı ' hamrakıç kıbıdrıd' diziliminde gösterilir.