DER ile başlayan kelimeler

DER ile başlayan veya başında DER olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

der sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. der TDK anlamını görüntüle

DER ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

dert, çekene göredir, derni ardı yarışçısı, dermatitis pustuloza, dermatitis papulloza, Dermanyssus gallinae, Dermacentor venustus, Dermacentor sylvarum, derişim denge sabiti, derinsu zurna balığı, derinleştirilebilmek, derincek, (dirincek), derin derin düşünmek, deri histiyositozisi, deri altı enjeksiyon, dergemek, (dirgemek), derecelendirilebilme, dere-iskorpitigiller, dere tepe düz gitmek, dere iskorpitigiller

19 harfli

ders araç-gereçleri, Dermestes lardarius, dermatozis vejetans, dermatomik mezenkim, dermatitis venenata, dermatitis ülseroza, dermatitis madidans, dermatitis krustoza, dermatitis kalorika, dermatitis aktinika, dermal sınır kuşağı, Dermacentor hunteri, derinliğine görüşme, derinleştirilebilme, derin uykuya dalmak, derin deniz faunası, derilgen tekircelik, deride kan birikimi, dericil ısı birliği, deri tabanı tepkisi, deri içi enjeksiyon, ...

18 harfli

derviş-libâs olmak, dermoid operasyonu, Dermatobia hominis, dermatitis toksika, dermatitis termika, dermatitis solaris, dermatitis bulloza, Dermacentor nitens, derletme hastalığı, derisini doldurmak, derinsel duysaklık, derinlik yoklaması, derinlik ruhbilimi, derinlik kayaçları, derinleştirebilmek, derin parametreler, derin deprem ocağı, derin deniz çamuru, derin ağız yangısı, derilgi, (dirilgi), deri şistosomozisi, ...

17 harfli

dertsiz kul olmaz, dermotropik virüs, dermal papillalar, Dermacentor halli, derleyici üreteci, derleme kitaplığı, derleme hastalığı, derisine sığmamak, derisi dikenliler, derinsu iskorpiti, derinleştirebilme, derin madenciliği, derin kaynaklı su, deri spongiyozisi, deri mantarlanımı, deri havuçlantısı, deri eflorensleri, deri duygusuzluğu, deri amiloidozisi, Derepazarı - İlçe, derecelendirilmek, ...

16 harfli

derine aşındırma, dernekler tüzesi, dernek özgürlüğü, dermatosparaksis, Dermatophagoides, dermatomiyozitis, dermanı kesilmek, derlik, (terlik), derleme yapıtlar, derivatif tedavi, derisin çıkarmak, derisel yazıtlık, derinlik kültesi, derinleştirilmek, Derin temelatımı, derin soluk alma, deri tüberkülozu, deri kara böceği, deri kalsinozisi, deri kabar yalım, deri içi dölleme, ...

15 harfli

dermosfenotikum, dermis paryetis, dermatofibrozis, dermatan sülfat, dermansızlaşmak, derleşik aorıst, derisini yüzmek, derinsu mezgiti, derinlik ölçümü, derinlik çözümü, derinlik çizimi, derinlik algısı, derinleştirilme, derinleşivermek, derinleşebilmek, derinden derine, derin sertleşme, derin palpasyon, derin dondurucu, derin dalgınlık, deri tabanı içi, ...

14 harfli

dere alabalığı, Derzyhastalığı, dertleşebilmek, dertlenebilmek, dertbüyük kuşu, derney toplamı, derney açılımı, dermi çevirmek, dermeyan etmek, dermatomiyotom, dermatomiyazis, dermatomikozis, dermatofitozis, dermatobiyozis, dermansızlaşma, dermal papilla, dermal miyazis, derleme sayısı, derleme eşlemi, derkenar etmek, deriyenileşimi, ...

13 harfli

derya oynamak, deruhte etmek, dertleşebilme, dertlenebilme, dert anlatmak, dersiz topsuz, dershanecilik, ders programı, ders denetimi, ders çalışmak, dernekgardaşı, dernek kurmak, dermoid sinüs, derme deşirme, dermatoterapi, dermatofibrom, Dermanyssidae, dermal tabaka, derleyivermek, derleyebilmek, derlenebilmek, ...

12 harfli

dermoid kist, derleyiverme, deri lenfomu, dertlenilmek, dert eğirmek, ders levhası, derrengadera, derpiş etmek, derpiş etmek, derneştirmek, Dernekpazarı, dernekleşmek, dernekçillik, dernek bilim, dermis zolea, dermis limbi, dermis kunei, Dermatomikoz, dermatolojik, dermatofiloz, dermansızlık, ...

11 harfli

Dervişhasan, Dervişçimli, Dervişcemal, dertlenilme, dert yanmak, dert sahibi, dert ortağı, dert babası, ders yapmak, ders vermek, ders vekili, ders ücreti, ders kitabı, ders görmek, ders gezisi, dernekleşme, dernekçilik, dernek yeri, dernek günü, dermoplasti, derme çatma, ...

10 harfli

derz olmak, derya gibi, dertsizlik, dertoplama, dertleşmek, dertlenmek, dert değil, dersiâmlık, dershaneci, ders saatı, ders planı, ders olmak, ders geçme, ders demek, ders almak, derogasyon, derneklice, Dermoptera, dermetmoit, dermecilik, dermatozis, ...

9 harfli

dervişlik, Dervişler, Dervişhan, Dervişani, dervişane, Dervişali, dertlilik, dertleşme, dertleşiş, dertlenme, dertleniş, dert soğa, dert küpü, derslikli, ders yılı, ders notu, ders dışı, ders başı, derneşmek, derneklik, dernekevi, ...

8 harfli

derleyiş, Deryanur, deryadil, Dervişli, dervişçe, dershane, ders içi, derneşik, dernemek, dernekli, dernekçi, dernecük, dermeyan, dermatom, dermatit, dermatik, derleyen, derletme, derlenme, derleniş, derlemek, ...

7 harfli

dermoid, derende, deruhte, dertsiz, derslik, dersiam, derrace, dermeği, dermeğe, dermegi, dermece, derleme, derişme, derişim, derişik, derisel, derintü, derinti, Derinsu, Derinöz, derindi, ...

6 harfli

deruni, derene, deryen, derwüş, derviş, dertop, dertli, dersin, dersık, dersen, derris, derpiş, deroni, derney, dernek, derneg, dermiş, dermis, dermet, dermen, dermem, ...

5 harfli

derzi, derya, derun, dersü, derpe, derni, dêrmi, derme, derma, derin, derim, derik, derih, derıñ, derhe, dergi, derge, derey, deret, deren, derem, ...

4 harfli

dere, derz, dert, ders, derk, deri, derd, derç

(d,e,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

ABC devletleri İng. ABC states Fr. Etats aBC
ABD kongresi İng. US Congress Fr. Congrès des Etats-Unis d'amerique
Abdurrahmandede

Şanlıurfa ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Abdülcebbar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.

Abdülferit Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Tek, eşsiz olan Tanrı'nın kulu.

Kelime Motoru