çötür

çötür

Yabanî armut, ahlat.


çötür

Orman içinde diken ve çalı topluluğu


"çötür" karakter analizi

  • çötür, 5 karakter ile yazılır.
  • ç harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'ç', 'ö', 't', 'ü', 'r', şeklindedir.
  • çötür kelimesinin tersten yazılışı ' rütöç' diziliminde gösterilir.

(r,t,ç,ö,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

süt yoğunölçeri
Dgr. laktodensimeter
yürek çöküntüsü
İng. impressio cardiaca

anat. Akciğerlerin facies medialis'in pars mediastinalis’ind

yumurtlama göçü
İng. spawning migration

Üreme göçü.

yeraltı ölçümü
İng. underground survey
yer çöküntüsü

a. coğ. Çöküntü hendeği.

çötür - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
ç4
ö7
t1
ü3
r1
Toplam puan değeri16