çokdeğişirlilikli 2SLS

çokdeğişirlilikli 2SLS İng. heteroscedastic 2SLS
çokdeğişirlilikli 2SLS İng. heteroscedastic two stages least squares

çokdeğişirlilikli 2SLS ile benzer kelimeler

2SLS tahmincisi

İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator

2SLS yöntemi

İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method

gruplar arası 2SLS tahmincisi

İng. between-2SLS estimator

gruplar içi 2SLS tahmincisi

İng. within-2SLS estimator

hata bileşenler 2SLS tahmincisi

İng. error component 2SLS estimator

hata bileşenli 2SLS tahmincisi

İng. error component two stage least squares estimator

within 2SLS

İng.
İng. within two stage least square

bakışımsız üssel kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlilikli model

İng. asymmetric power autoregressive conditional heteroscedastic model

"çokdeğişirlilikli 2SLS" karakter analizi

  • çokdeğişirlilikli 2SLS, 22 karakter ile yazılır.
  • ç harfi ile başlar, S harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'ç', 'o', 'k', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', 'l', 'i', ' ', '2', 'S', 'L', 'S', şeklindedir.
  • çokdeğişirlilikli 2SLS kelimesinin tersten yazılışı ' SLS2 ilkililrişiğedkoç' diziliminde gösterilir.