çerçil

çerçil

Harmandaki ekini sürmek için, toprak üzerine çember biçiminde yayma. (Kaşpınar *Ağın -Elâzığ)


"çerçil" karakter analizi

  • çerçil, 6 karakter ile yazılır.
  • ç harfi ile başlar, l harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'i', 'l', şeklindedir.
  • çerçil kelimesinin tersten yazılışı ' liçreç' diziliminde gösterilir.

(e,i,l,r,ç) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

zaman çekerliği

bk. Çekerlik.

yerli çekirge
Lat. Daciostaurus anatolicus

Yurdumuzda, tarımsal bitkiler için de zararlı olabilen çekirge türü.

üç-değerli
İng. tripleraient

Üç değeri olan (üşer ya da özdecik).

tille çorap

İpek ya da müslim çorap.

tedarikçilik
, -ği

a. Tedarikçinin yaptığı iş.

çerçil - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
ç4
e1
r1
ç4
i1
l1
Toplam puan değeri12