boz ot

boz ot İng. common white horehound

Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, çok yıllık, sık tüylü, beyaz çiçekli, baharat olarak kullanılan bitki türü. İt sineği.


boz ot ile benzer kelimeler

az boz

Oldukça, bir parça.

benzi boz

Bir cins at.


beñzi boz

Yüzü solgun, renksiz

beñzi boz oyunu

Bir oyun adı.

boz

a. 1. Açık toprak rengi. 2. Kül rengi, gri. 3. sf. Bu renklerde olan. 4. sf. Açılmamış, sürülmemiş (toprak).


Okumamış, olgunlaşmamış, basit adam.


Kurt.


Sürülmemiş, t...

boz alamecek

İng. desert finch

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Fringillidae) familyasından 14.5 cm kadar uzunlukta, ergin erkeklerde baş, boyun ve sırt kısmı soluk kahverengi, gerdan, göğüs açık sütlü kahverengi, gövdenin ...

boz alan

İng. grey area

Bir ülkede, gelişmekle birlikte, gelişme hızı, yörenin kaynaklarını tam anlamıyla kullanmaya elverişli sayılamayacak ölçüde yavaş olan bölgeler.

boz alan yatırımı

İng. brown field investment

Kurulu bir tesis ya da firmayı satın alma, birleşme ve taşınır değer borsaları dışında hisse edinimi veya taşınır değer borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimlerle kurulu bir şirkete ortak...

boz armut

Dağ armudu.


"boz ot" karakter analizi

  • boz ot, 6 karakter ile yazılır.
  • b harfi ile başlar, t harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'b', 'o', 'z', ' ', 'o', 't', şeklindedir.
  • boz ot kelimesinin tersten yazılışı ' to zob' diziliminde gösterilir.

(b,o,t,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

tubuloz
İng. tubulose

Tüp şeklinde içi boş silindirik yapı.

tombadız

Şişman, kısa boylu.

klornitrobenzen
İng. chloronitrobenzene

Formülü ClC6H4NO2 olan renksiz kristaller.

izometri grubu
İng. isometry group

M bir yarı Riemann manifoldu ise M'den M 'ye bütün izometrilerin kümesi bileşke işlemi

dibizot

< İt. deposito: depozito

boz ot - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
b3
o2
z4
o2
t1
Toplam puan değeri12