BH ile biten kelimeler

BH ile biten veya sonunda BH olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BH ile biten kelimeler harf dağılımı

(b,h) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

AB hukuku İng. EU law Fr. Droit de l'Union européenne
abalah

Etli, tombul, şişman: Bi çocuh.

abalamah

Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak.

abarıh

Şaşma ve korku ünlemi.

abaruh

Şaşma ve korku ünlemi.

Abayhan Köken:

Cinsiyet: Erkek Abay+han.

abaza tahtası

Ev üzerine çakılan kısa ve ince tahta.

Abbashalimpaşa

Eskişehir ili, Çifteler ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ABC Silahları İng. ABC weapons Fr. armes aBC
Abdalhasan

Kastamonu ili, Taşköprü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Kelime Motoru