B ile biten kelimeler

B ile biten veya sonunda B olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

B ile biten kelimeler harf dağılımı

16 harfli

sehebsiz iktisâb

15 harfli

zorunlu anaerob, hakk-ı mükteseb

14 harfli

saltık coulomb, lakkaik asit-B, hektometre küb

13 harfli

proveratrin-B, kızgın cobweb

12 harfli

seyhdeyigelb, mücbir sebeb, higromisin B

11 harfli

Yukarıhabib, volume knob, megabaz, mb, kilobaz, kb

10 harfli

sitokrom b, hemofili B

9 harfli

sef-i hab, tone knob, sâf-î hâb, muromonab, metre küb, metiokarb, haniharab

8 harfli

usturlab, termofob, tahassub, mörekkeb, kromofob, katakomb, Kamertab, hidrofob, hastelıb

7 harfli

klorneb, tristub, ruzuşeb, regeyib, münesib, münasib, murâkıb, minasib, mıtırıb, meyhdüb, meyhdub, meyhdeb, mahatab, mahasib, liyofob, izdirab, intihâb, iktisâb, hanicib

6 harfli

gulleb, tesvib, sergab, reverb, nezgeb, müsâib, mukrob, möhrib, mogrıb, mikrob, mettab, messeb, merkib, merkeb, mehrab, mehcub, mehbub, meğrib, meğlub, meddeb, meddab, ...

5 harfli

sebab, zineb, yakıb, vereb, vâhib, vacib, tırıb, teyib, teleb, tehib, tebib, talıb, taleb, talab, tahib, ştilb, şırab, şahab, şabab, süsab, SPSOB, ...

4 harfli

zarb, WADB, urub, tumb, TSKB, svab, sülb, sırb, SBYB, saab, prob, OAHb, lû`b, kurb, kelb, kalb, irib, irab, İMKB, İKTB, icâb, ...

3 harfli

ZMB, zeb, YBB, yab, TVB, tub, TKB, TBB, tab, şeb, sub, SSB, SOB, seb, sab, reb, Rab, ppb, pKb, NEb, MVB, ...

2 harfli

Yb, Tb, Sb, Rb, Pb, ÖB, Ob, Nb, mb, kb, Hb

Kelime Motoru