A ile başlayan kelimeler

A ile başlayan veya başında A olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

A ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

adalete teslim olmak, ayaklar altına almak, Asya Pasifik konseyi, Ascarops strongylina, Aphyosemion cognatum, alveoler ventilasyon, akciğer hidatidozisi, aba altında er yatar, AB sağlık politikası, azotsal işem (oranı), azıştırma fışkırtımı, azgışmak, (azgaşmak), azgınlığın kırılması, azalan aritmetikdizi, az görenler dersliği, ayrıntılandırabilmek, ayrımsal kataloglama, ayrık panel tasarımı, ayrı taç yapraklılar, ayırtık ölçevli uzay, ayırıcı besi yerleri, ...

19 harfli

ayırıcı buzsullaşım, avro dolar piyasası, ana iklim bölgeleri, alkış tufanı kopmak, akantozis nigrikans, Abacus cisimcikleri, azına başına bakmak, Azerbaycan Türklüğü, azalmayan fonksiyon, azalıp çoğalan para, azalan oranlı vergi, az söyle, çok dinle, az gelişmiş ülkeler, az bireşimli diller, ayrışık çift uyaklı, ayrıntılı sınıflama, ayrıntılı ödeneklik, ayrıntılandırabilme, ayrıcalıklı muâmele, ayrıcalığı kaldırma, ayrı taçyapraklılar, ...

18 harfli

Avrupa merkezlilik, apozisyonal büyüme, anne-çocuk yontusu, alaru alaru bakmak, aksoaksonik sinaps, ademi tahsis usulü, adaletine sığınmak, açı-yükseklikölçer, aba yeninden atmak, AB sağlık komiseri, azurofil granüller, azınlıklar sistemi, azgınlığın senmesi, azalan besi durumu, azalan aşınma payı, az olsun, uz olsun, ayrıntılı benzetme, ayrıntılandırılmak, ayrıntıda boğulmak, ayrımsal dizinleme, ayrımcalı benzetme, ...

17 harfli

ayırıcı çözümleme, anında alım satım, angulus mandibula, angulus lateralis, aktif tarafsızlık, ak yuvarcıl döküt, ağrısız güç doğum, AB referandumları, azzık karıştırmak, azotun saptanması, azotlu karbonlama, azınlık vakıfları, azınlık sorunları, azınlık partileri, azeotropik yöntem, azaltma yanlılığı, azalan maliyetler, aza çoğa bakmamak, az gelişmiş bölge, az depremli bölge, ayrışma tepkimesi, ...

16 harfli

alıştırma sınırı, aynalı ırakgörür, Aşağıkızılçevlik, Aşağıkızılcaören, anında durdurmak, alıştırma kitabı, ağırlaştırabilme, ağdafa, [aflafa], aerosol tereyağı, açıklanabilirlik, açık saman rengi, abdest tazelemek, abağına çalışmak, azotsuz öz madde, azo belirteçleri, azınlıkta kalmak, azınlık hükûmeti, azınlık grupları, azı gulana vamak, azgınlık karşıdı, azalıcı piyasası, ...

15 harfli

Ayrshire sığırı, abalı memeliler, azalmayan işlev, ayrım yaklaşımı, askerî kapasite, Aralık cıvatası, altyazılı eşlem, akyuvar formülü, akyuvar eriyimi, ağız kösnüllüğü, Acacia dealbata, Abadir sınaması, ab-rak görürlük, aztek soykırımı, azot fiksasyonu, azınlık hakları, azı göğe değmek, azgelişmiş ülke, azbasık dağılım, ayva kompostosu, ayva gibi olmak, ...

14 harfli

ayrık kategori, ayıklanabilmek, askerî ittifak, asetobakterler, artırılabilmek, art zamanlılık, arkasına almak, arkasın yepmek, arızalanabilme, ardınca gitmek, anüs vajinalis, anlamsızcasına, angajmansızlık, amiyelensefali, alkış toplamak, alev hücreleri, alev gürlemesi, ağız kullanmak, ağarımsı işeme, adres makinesi, acılaştırılmak, ...

13 harfli

azalan zincir, aynalı gergef, ayıklanabilme, Athene noctua, Athena noctua, Asio flammeus, artırılabilme, arkus hemalis, Aralık cıvata, anakara üzümü, amanı bilimiñ, alıklı melefe, ağızlık açmak, adres listesi, açıklanabilme, acılaştırılma, abdest vermek, abablandırmak, azotbakterisi, azledilebilme, azizlik etmek, ...

12 harfli

ayrım yapmak, aylak durmak, aylak çadırı, ayak söyleme, ayağa bahmak, Avlağıçayırı, ataş arabası, aşikar çözüm, Aşağışeyhler, asal renkler, arttık bakır, arıza yapmak, Argus tavuğu, arafonksiyon, anüs yüzgeci, ankiloglossi, alveoler süt, allah devesi, aktif tahvil, akorn buzağı, aile doktoru, ...

11 harfli

azılı sıtma, azalan sıra, ayak sayacı, avura etmek, Avrupa musu, ateş kuyruk, aşırabilmek, Aşağışeyhli, Aşağıdurmuş, Aşağıazıklı, Aşağıazaplı, asteğmenlik, aslangiller, asılı koyak, arz fazlası, artı mercek, Armutçayırı, arı yanılgı, araştırılma, araştırılış, anterostomi, ...

10 harfli

azledilmek, ayrık koçu, ayan osmak, ayan olmak, ayaklanmak, ayak almak, avsınlamak, avro döviz, Avlağıkaya, atik tetik, ataş almak, aşıramento, Aşağıdurak, Aşağıdudaş, asetofenon, asal özlek, arttırılma, artı kutup, Arslankaya, arka ameli, arbannamak, ...

9 harfli

Arslanizi, ahındıruk, ahındırık, azledilme, ayr etmek, ayıyemişi, Aydınşeyh, ayak alnı, av sezonu, ateş küre, at çapmak, astelsayı, Asio otus, arz etmek, art-beyin, arka arka, Arecaceae, ardaradan, ara oyunu, apul apul, antimonlu, ...

8 harfli

azdurmak, Aydıntan, av oyunu, atnaşmak, aşıklama, Aslanhan, Ascarops, Arpaalan, Armutcuk, arı yeli, arbanmak, arap işi, apukurya, antoloji, anabitki, ana ışık, amrukmak, altçarkı, Alpermiş, Almabanu, Alisaray, ...

7 harfli

Atadamı, Aytimur, Aytigin, ayrılık, aydamak, Aydagül, avsıncı, Aşıkköy, aşaşlık, asorcuk, arediyo, ardönüm, ardınca, Araceae, ara oku, apappak, antofor, ansımak, ansıdak, anavula, anakart, ...

6 harfli

azalt!, Ayataç, avayıt, aşikâr, asorti, arpacı, arımak, arımah, ardara, anavul, anapnö, Almila, Almıla, alınlı, alefte, alayiş, alavaç, alamat, Aktafa, Akkale, ahraba, ...

5 harfli

abasi, azılu, az az, ayğun, Ayata, ayağa, avurd, avgıç, avavi, atsız, Âtike, argus, ardön, arafe, araca, amanı, Aktaç, akort, akkan, Akdam, Akdal, ...

4 harfli

ayru, ATAD, azuk, azuh, ayra, awuş, avgı, aşoz, aşot, aşaş, appa, apar, anis, alha, akıs, AFPE, abah, abağ, abaç, azze, azye, ...

3 harfli

aze, ayh, ağz, AFP, aba, ace, azu, azo, azı, aza, ayu, ayş, ayo, ayn, ayi, ayı, aye, AYB, aya, awu, avu, ...

2 harfli

az, ay, aw, av, au, at, aş, as, ar, ao, añ, am, al, ak, aj, ah, ag, af, AE, ad, aç, ...

Kelime Motoru