AŞ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda AŞ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AŞ ile biten kelimeler harf dağılımı

18 harfli

Yarık silindir baş

16 harfli

taşınır demirbaş

15 harfli

yalancı delibaş

14 harfli

Yukarıyanıktaş, Yukarıpamuktaş, Yukarıdemirtaş, yelli koca baş, Tanrısal savaş

13 harfli

Yukarıkarataş, Yukarıkarabaş, toplumsal yaş

12 harfli

yeren yoldaş, Yeniyürükkaş

11 harfli

Zincirlitaş, Yumrucaktaş, Yukarıdudaş, Yukarıaktaş, Yeddigardaş, yavaş yavaş, yapışık taş, yalaş bulaş, yalancı taş, tünemiş taş, tikenli baş

10 harfli

Büyükkoraş, Aşağıdudaş, zingirebaş, Yedikardaş, Yedigardaş, yayvan baş, yaygın baş, yaprak taş, yanmaz taş, Vakıfaktaş, Tırtıl baş, Tımaraktaş, tarkıtalaş, talaşmalaş

9 harfli

sakak baş, Yazılıtaş, yavuz baş, yassı baş, yarım baş, yarık baş, yapraktaş, Yapma taş, yanmaztaş, yandakdaş, Topraktaş, toplumdaş, Tomruktaş, tokmakbaş, tingiltaş, tengilbaş, temel yaş

8 harfli

küçükbaş, karıntaş, Kanlıtaş, Görentaş, Damlataş, çıllağaş, baltabaş, zamandaş, yumuşdaş, Yumrutaş, yonu taş, Yoğuntaş, Yığıntaş, Yeşiltaş, yeşilbaş, Yayıktaş, Yavuztaş, yavrubaş, Yassıtaş, Yarımtaş, Yarımkaş, ...

7 harfli

baş baş, almabaş, Yücebaş, yurttaş, yurtdaş, yeşibaş, Yenikaş, yaş baş, üst baş, ülküdaş, Uzuntaş, Uzunkaş, uzamdaş, uyaktaş, Uğurtaş, Türktaş, tülübaş, tepebaş, Teketaş, Tekebaş, tek baş, ...

6 harfli

üstbaş, möhdaş, Köktaş, gülbaş, yoldaş, yıllaş, Yaytaş, yaştaş, yaşmaş, yaşdaş, yantaş, yandaş, yanbaş, yamyaş, yaldaş, yağlaş, Yağdaş, yaddaş, urylaş, ulutaş, Ulubaş, ...

5 harfli

kakaş, yavaş, yaraş, yanaş, yamaş, yalaş, yağaş, veraş, Varaş, üsbaş, üçtaş, Üçbaş, Uztaş, uylaş, uydaş, ulkaş, uğraş, tutaş, tuşaş, turaş, tumaş, ...

4 harfli

aşaş, utaş, usaş, uraş, Ulaş

3 harfli

yaş, vaş, taş

(a,ş) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

a`şâr

(Öşr'ün çoğulu) ondalık.

aarşak

Ağırşak.

aaş

Ağaç, krş. aac

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
AB marşı İng. european hymn Fr. hymne de l'union européenne
abanıklaşma Fr. consonantification

Bir açınığın veya yarı açınığın abanık değeri aması.

abanır almaşımı

bk. Almaşım.

abanır yayılışı Fr. Dilation eonsonantique

Bir abanığm kendinden önceki veya sonraki abanığa, kendi niteliklerini geçirmes

abanış

a. Abanma işi.

Kelime Motoru