AĞ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında AĞ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AĞ ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

ağzıyla kuş tutsa..., ağzını poryaza açmak, ağzını kiraya vermek, ağzından inci saçmak, ağzında yaş kalmamak

19 harfli

ağzının perhizi yok, ağzından yel alsın!, ağzına ... koymamak, ağzına kira istemek, ağzına geldiği gibi, ağzı olan konuşuyor, ağzı kulağına yakın, ağzı dili bağlanmak, ağzı boşa seğirtmek

18 harfli

ağzının suyu akmak, ağzına volta almak, ağzına deve tepmek, ağzığerik basmacık, ağzı guyun hapamak, ağzı dili tutulmak, ağzı burnu yerinde

17 harfli

ağrısız güç doğum, ağzının mührü ile, ağzını yavşalamak, ağzını yanşalamak, ağzını yansılamak, ağzını mühürlemek, ağzını gezeletmek, ağzını geveletmek, ağzından kaçırmak, ağzından dökülmek, ağzına yakışmamak, ağzına gem vurmak, ağzı var dili yok, ağzı teneke kaplı, ağzı kulaklarında, ağzı kalabalıklık, ağza sıhturamamak

16 harfli

ağırlaştırabilme, ağdafa, [aflafa], ağzını hayra aç!, ağzını gevelemek, ağzını gegelemek, ağzını bağlatmak, ağzına taş almak, ağzı kilitlenmek, ağzı göğe değmek, ağzı açık kalmak, ağustosböcekleri

15 harfli

ağız kösnüllüğü, ağzını toplamak, ağzını sanıtmak, ağzını öğelemek, ağzını lolanmak, ağzını koklamak, ağzını bağlamak, ağzından kapmak, ağzından çıkmak, ağzına takılmak, ağzına düşmemek, ağzığerik nazlı, ağzı süt kokmak, ağzı kilitlilik, ağzı kenetlilik, ağzı kara olmak

14 harfli

ağız kullanmak, ağarımsı işeme, ağzının kaşığı, ağzına ökünmek, ağzına okunmak, ağzım sallamak, ağzı kalabalık, ağzı gevşeklik, ağustos ördeği

13 harfli

ağızlık açmak, ağzını yaymak, ağzını tutmak, ağzını silmek, ağzını kesmek, ağzını dutmak, ağzını bozmak, ağzına tıkmak, ağzına sıçmak, ağzına sağlık, ağzına düşmek, ağzına çalmak, ağzın fal ola, ağzı varmamak, ağzı sulanmak, ağzı köpürmek, ağzı büyüklük, ağzı bozukluk, ağzı ayrılmak, ağustosböceği

12 harfli

ağzına layık, ağzına kadar, ağzına etmek, ağzına almak, ağzın soğuya, ağzı sıkılık, ağzı oynamak, ağzı mühürlü, ağzı kurusun, ağzı kinetli, ağzı kilitli, ağzı kılavlı, ağzı kenetli, ağzı karalık, ağzı gırağlı, ağzı çelikli, ağzı astarlı, ağzı açıklık, ağza almamak, ağustoslamak

11 harfli

ağzına başa, Ağzıkarahan, ağzı yumulu, ağzı yokarı, ağzı peklik, ağzı kapalı, ağzı havalı, ağzı havada, ağzı haltak, ağzı gevşek, ağzı esenli, ağzı boşuna

10 harfli

ağmanlamak, ağırlaşmak, ağır daban, Ağzıkaraca, ağzı yünlü, ağzı yumuk, ağzı yumuh, ağzı yumlu, ağzı yomlu, ağzı yelli, ağzı püsür, ağzı liman, ağzı kutlu, ağzı kokan, ağzı kitli, ağzı kilit, ağzı kızıl, ağzı keşli, ağzı güzel, ağzı guyun, ağzı cıvık, ...

9 harfli

ağaçdelen, ağzığerik, Ağzıdelik, Ağzıbüyük, ağzı unnu, ağzı sıkı, ağzı perk, ağzı kara, ağzı gara, ağzı dolu, ağzı berk, ağzı açuk, ağzı açık, ağuzlanım, ağuz sudu

8 harfli

ağarınca, Ağaçdere, ağabegin, Ağzıkara, Ağzıaçık, ağzı yaş, ağzı pis, ağzı pek, ağzı boş, ağzı bir, ağzı bek, ağzı aşa, ağzı ala

7 harfli

ağızlık, ağdalak, ağzüste, Ağzıpek, ağzıllı, ağzaçık, ağyatan, Ağveren

6 harfli

ağabey, ağüzüm

5 harfli

ağman, ağzan, ağyel, ağyar

4 harfli

ağva, ağüz, ağuz, ağut, ağuş

3 harfli

ağz

(a,ğ) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A vitamini yağı İng. vitamin A oil

A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Abant alabalığı Lat. Salmo trutta abanticus

Kemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, 40 cm kadar

abariğ

Şaşma ve korku ünlemi.

abassöğ

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem.

abassöğodene

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem

abassöğodeneme

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem

abbağ

Tertemiz.


Telâş ünlemi: Abbağ, başıma gelenler!


Bembeyaz.

Kelime Motoru