İçinde GÖR geçen kelimeler

İçinde GÖR geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde GÖR geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

zamanlanmış görevler, zamana göre esneklik, yüzünü şeytan görsün, yüksek görüş noktası, yargılıkların görevi, yapıtın dış görünüşü, yansıtmalı ırakgörür, yağmur kuşağı görümü, şeytan görsün yüzünü, soysal bellek görüşü

19 harfli

yöneltimsiz görüşme, yorgunluk hoşgörüsü, yardımcı görevliler, yansıtılmış görüntü, vekilliksiz işgörme, uyur uyanık görüpsü, Uruguay Görüşmeleri, şeytanın gör dediği

18 harfli

görmüş geçirmişlik, B- mod görüntüleme, üdük görüntü yazım, sonradan görmüşlük

17 harfli

izi kalan görüntü, görüntüleyebilmek, zamana göre ücret, yoğunluk öngörüsü, yoğruk görüntülük, yargıcılar görüşü, yapmacık görünümü, yaklaşma görünümü, Tokyo Görüşmeleri, tecimen görevlisi, taramak (görüntü), sürerlik görünümü, sonradan görmelik, simgenin görünümü

16 harfli

aynalı ırakgörür, zenit ırakgörürü, yoğunluk öngörme, yazı görüntüleme, yargıçlık görevi, yansımış görüntü, yalaka önk görüm, üçüncü görmezlik, tutanak görünümü, tek renkli görme, tebdilini görmek, Tanrısal görüntü, tanıtı görevlisi, su yüzü görmemiş

15 harfli

onamsız görüşme, negatif görüntü, görüştürebilmek, ab-rak görürlük, yüzünü görmemek, yığın görüşmesi, yarağını görmek, yapım görgüleri, yapım görevlisi, yakınlık görmek, yakın görmezlik, virtüel görüntü, varış görüntüsü, üçlü görüntülük, uzak görüşlülük, toplu iş görevi, tanısal görüşme, şeşi beş görmek, şenlik görmemiş, sözleşme görüşü, sonradan görmüş, ...

14 harfli

hata hoşgörüsü, dar görüşlülük, yum yoragörmek, yolda görükmez, yerleşik görev, yer ırakgörürü, yarımcıl görüm, tekir görürlük, şeşibeş görmek, sorulu görünüm, sonradan görme, soğnadan görme, sıtma görmemiş

13 harfli

görüntüleyici, yüz görümlüğü, yüz görimligi, yerinde görüm, yardım görmek, yansı görüntü, vidoyu görmek, vazife görmek, üstünü görmek, üstün küçügör, üngeç görmeci, umurgörmüşlük, tün görmezlik, tümgörülü cam, toplu görüşme, tekgörevlilik, tasvip görmek, tahsil görmek, şifşit görmek, şeşibeş görme, sözlü görenek, ...

12 harfli

zulüm görmek, zarar görmek, yüzgörümlüyh, yüzgörümlüğü, yüzgörümcesi, yuhu görmeyh, yol görünmek, yeyni görmek, Yenicegörice, yaşınıgörmek, yarak görmek, yalaka görüm, yakın görmez, vatani görev, üstten görüş, uzak görüşlü, uzağı görmek, uygun görmek, tünürcük gör, torlak görüm, ters görüntü, ...

11 harfli

dar görüşlü, zarar gören, yüzgörümlük, yutku görüm, yarım görüm, yan görünüş, yakıngörmez, vara görmek, uzak-görmez, uzak görmez, uygun görme, urba görmek, tüzel görev, tekle görüş, tekir gören, su görmemiş

10 harfli

görüştürme, zor görmek, zam görmek, yüzgörgüsü, yüz görmüş, yum görmek, yön görmek, yon görmek, varıgörmek, üzgörmelik, üdük görüm, uzakgörmez, uzak görüş, umurgörmüş, tün görmez, tüm görcül, tuş görmek, torlak gör, tañ görmek, şavk görüm

9 harfli

görmüşlük, Görentepe, yudak gör, yatın gör, tük görüş, Tepegören, ten görüm, son görev

8 harfli

görüncez, Görentaş, Görbeyaz, yüzüngör, yüzgörgü, yutkugör, Yolgören, Üngörmüş, üdük gör, üç görüm, telgören, T görevi

7 harfli

Üngören, Üngördü, uzgörür, uzgören, Sugören

6 harfli

görbez, uzgörü, taşgör, Tangör, sütgör, sugörü

5 harfli

görün

(g,r,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

acısını görmek

bir yakınının ölümünü görmek.

aça gör

Açmağa bak.

açık dikdörtgen İng. open rectangle

Düzlemde açık kutu.

açık gazölçer Osm. havaî manometre

(fizik)

açık gönderim İng. open mapping

X, Y ilingesel uzayları verildiğinde, X içindeki her bir açık kümenin f altındaki görünt

açık görüş

a. Cezaevlerinde yatanlarla yakınlarının belirli günlerde, aralarında herhangi bir fiziksel engel olmaksızın yaptıklar

açınık görevi Fr. Effet vocalique

Açınıkların ve bazen seslilerin abanıklar için bir dayanak meydana getirmeleri. Kar ke

Adagören

Malatya ili, Battalgazi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Kelime Motoru