İçinde I geçen kelimeler

İçinde I geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde I geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Topluluk Müktesebatı

19 harfli

yulaf hasılı silajı, yol bağlantılı uzay, yol bağlantılı küme, yapılış örneksemesi, yanaşık bağımsızlık, yaklaşımlar teorisi, topluluk ortalaması

18 harfli

yarım çizgili neon, yarı kapalı işyeri, yancıl dengesizlik, triplet tekrarları

17 harfli

tümel sıralı küme, zihin bulanıklığı, yargılı örnekleme, yanlamasına geçiş, yaklaşımsal limit, yağlı bağlı olmak, ustura gagalı kuş, tüm işletme hakkı, tırnak yoğunlanım

16 harfli

alıştırma sınırı, zararın tazmîni, yüzgeç-ayaklılar, yürüme bacakları, yaygın ayaklılık, yarıağır ağırlık, yağlı balı olmah, yabancı ortaklık, tırnak yoklaması

15 harfli

tüneldeki yılan, devamlı borçlar, Ayrshire sığırı, abalı memeliler, zaman çalışması, yük-kutle oranı, yıldız yasemini, yeni loncacılık, yatıştırabilmek, yarıaçık aralık, yalancı zargana, yakınsak süzgeç, vasıtasız vergi, üretim bunalımı, üfürtülü abanık, uygulayımcıerki, uluslararası ağ

14 harfli

tınmaz melaike, termit kaynağı, Yukarıılıpınar, Yukarıcihanbey, yıldız yağmuru, yatıştırabilme, yararlı kılmak, yanaşık açılım, varolma savaşı, üç bantlı neon, uyuşuksuzlanım, uygulayımcılık, Tüze Bakanlığı

13 harfli

mıknatıslanma, kağnı arabası, Yukarısaklıca, Yukarıcivanlı, Yukarıcanören, yıllır yılbır, yazın türleri, yalıtık nokta, yalancı zarlı, yağmur ormanı, uğuru açıklık, toprak sarısı, toplam kuralı, toleranslılık, tırtırlımakas

12 harfli

sarınabilmek, güvenlik ağı, yulaf hasılı, yemiş satağı, yazın tarihi, yatın kesimi, yararlı emek, yanak yapımı, veri dosyası, vasıtasızlık, ünlü uzaması, üç bakacaklı, uluslararası, tunçlaştırma, toplaştırmak

11 harfli

oluk sayısı, zıngırdamak, Yukarıılıca, yayın alanı, yatın kesen, yarım çimme, Yardımcılar, yapıt hakkı, yapısal gen, yanlamasına, yancıl debe, yalpahçılıh, yalın zaman, yakı sineği, yağ hokkası, tüze bakanı, tüşmançılıh, turnacıbaşı, toleranssız

10 harfli

saat farkı, Kösebucağı, bay kılmak, zıngırdama, yassıdemir, yassıçavak, yarımsarma, yarımsalık, yardımcılı, yarayışsız, yanışlamak, yanıçlanık, yangacacıl, yalın zarf, yabancı ot, vırıklamak, uyumacımsı, ur arıları, uğuru açık, ucu kapalı, Truvalılar, ...

9 harfli

Kösebayır, helle aşı, ahındıruk, ahındırık, zıbırtmak, Yukarısal, yini yazı, yeniçıktı, Yayladamı, yanıçlama, yangacalı, yalpahlıh, yalıtılma, yalabıdak, van ağızı, üstbaşlık, uzaycılık, tutarıksı

8 harfli

yırılmak, yapyakın, yâmırlık, zorlanım, zırbıtlı, zıbıtmak, yıktırma, yıktırım, yığılmak, yatakçıl, yarı kan, yargılık, yapcacık, yalıkmak, uzunışık, ur açımı, Turnacık, tozağacı, tombadız, tokışmağ, tırtırlı

7 harfli

yamırlı, talaşır, buvalık, Atadamı, zırbıya, zamayır, yırılım, yavaşık, yapılma, yanışlı, Yalıköy, yalabık, yabılgı, vırıklı, topacıl

6 harfli

zılkıç, zılkar, zıbara, yaygın, yaşlık, tıynet, tıynak

5 harfli

kağnı, yılma, yayın, yapıt, yalcı, yabır

4 harfli

zahı

Kelime Motoru