İçinde Ğ geçen kelimeler

İçinde Ğ geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde Ğ geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yönlendirilmiş doğru, van Deemter eşitliği, sağrak ıdık-sanakçıl, Kazdağı keçi peyniri

19 harfli

yol bağlantılı uzay, yol bağlantılı küme, yanaşık bağımsızlık, siğmik çevre yalımı, Sıkı perçin bağlama, öğretmen yetiştirme, Newcastle hastalığı, ne dese beğenirsin?, Mısır çiklit balığı, meydan dayağı yemek, mersin balığıgiller

18 harfli

süt yoğunluk ölçer, sucuğunu sarkıtmak, saymaca kâğıt para, özbağlanımsal dizi, kanat küçük deliği

17 harfli

zihin bulanıklığı, yağlı bağlı olmak, tırnak yoğunlanım, sucuğunu çıkarmak, serdengeçti ağası, öğecikleşme ısısı, optik disk tabağı, müsveddelik kâğıt, koridor hastalığı

16 harfli

koğuculuk yapmak, yarıağır ağırlık, yağlı balı olmah, tağaddeye gelmek, sığır seğirdişlü, sağrak güdüklüğü, nötron soğurması, mercimekliyağmur, kulak dırgerliği, konsantre yoğurt, karakter sıklığı

15 harfli

Ayrshire sığırı, zaman çekerliği, uluslararası ağ, tekdüze dağılım, tek dağıtıcılık, tarla sarmaşığı, süt yoğunölçeri, sağlanan kazanç, öğürümsüz kusum, okunuşu değişik, Musabeyliboğazı, muça tümsüzlüğü, kör bağırsaksal, kibar hastalığı, kangal bağırsak, kanat ön deliği

14 harfli

termit kaynağı, yıldız yağmuru, yan değiştirme, üretim birliği, ummaya uğramak, Tüze Bakanlığı, tüketim eğrisi, tıkanım süreği, Styrian tavuğu, siğmik çevrece, salığını almah, öğretmen okulu, nergis zambağı, mumurganböceği, lavabo musluğu, lavabo desteği, kuyruğa girmek, kurşun kaynağı, kaygan tümşüğü

13 harfli

kağnı arabası, domuz gürdüğü, Yer`in kabuğu, yağmur ormanı, uğuru açıklık, toplam keseği, tablo verniği, sigara böreği, sigara böceği, sağın çizelge, öğreğe gelmek, meydan epmeği, kuyruğa almak, kum cisimciği, kireç kaymağı, kavela bıçağı, kart esenliği

12 harfli

helle basmağ, güvenlik ağı, yüreği yufka, yemiş satağı, yanak yanağa, yağmur oluğu, uçucu yağlar, tağala balık, sığır sineği, pij doğurmak, ördek balığı, oğul edinmek, nakış ipliği, matem balığı, kuş örümceği, kucak kucağa, kotak ağrısı, kemer koyağı, katır kemiği, kapak çatağı, kan kelebeği

11 harfli

zoocoğrafya, yün körlüğü, yakı sineği, yağ hücresi, yağ hokkası, sıvı eğrisi, samanuğrısı, reçine yağı, öğecikleşme, nezgep bağı, mal birliği, kuşörümceği, karayatalığ

10 harfli

Kösebucağı, üç-değerli, uğuru açık, tığ kapağı, soğuk alım, sağın tası, sağabilmek, sago ağacı, önğ seçmez, koca dığıl, Kızılcadağ, karankuluğ, kancıkağaç

9 harfli

van ağızı, Tellioğlu, tanbalığı, öndüğ gün, öğredirek, oğarlamak, Oğanverdi, OC eğrisi, koğuculuk, karğınlık, kardöşeği, karasoğul, Karabuğra, kaplıbağa

8 harfli

yuğürmek, yöğümsüz, yığılmak, tozağacı, tokışmağ, toğuzlan, Tel iğsi, süldüğen, Subatağı, Sazağası, sağlanca, ordağıki, oğul döl, nağmesiz, mağırmak, mağırlak, lığlanma, lığlamak, köğşümek, Kızağılı, kığlamak

7 harfli

Yiğiter, Yiğitel, yağuluk, uyalğan, Tozağan, soğulaz, soğulag, sazağan, nağmeli, köğtere, kızağan

6 harfli

yâğurt, yağdaç, sağaca, okuğan, kığmık, karğın

5 harfli

kağnı, yöğüm, Toğuş, teğek, salığ

4 harfli

tığa, teğe, söğe, önğe

Kelime Motoru