İçinde Ü geçen kelimeler

İçinde Ü geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde Ü geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yükseltir dönüştüreç, Topluluk Müktesebatı, tekdüze azalan işlev, sınırlı olmayan küme

19 harfli

vektörün divergensi, yükseltisini ölçmek, yol bağlantılı küme

18 harfli

süt yoğunluk ölçer, seminifer tübüller

17 harfli

tümleyici renkler, tümel sıralı küme, vektörün izdüşümü, tüm işletme hakkı, tek-hörgüçlü deve, tam üstüne basmak, Plüker bileşenler, nütrisyonel anemi

16 harfli

yüzgeç-ayaklılar, yürüme bacakları, vezikülokavernöz, trakel perküsyon, tefekküre dalmak, sığır seğirdişlü, seromükoz bezler, sağrak güdüklüğü, rakip üreticiler, prosessus üretra, ödeneklik süresi

15 harfli

tüneldeki yılan, yürek paralamak, yük-kutle oranı, yakınsak süzgeç, vezikülopapülar, üretim bunalımı, üfürtülü abanık, üdürgü tenliler, ters türs olmak, teklif tekellüf, tekdüze dağılım, süt yoğunölçeri, sarmaşır güller, Rüsümat Emaneti, ölçünlü yanılgı, öğürümsüz kusum, onamsız görüşme, negatif görüntü

14 harfli

yüzgeç kaidesi, yamaç paraşütü, vajinal sünger, üretim birliği, üç bantlı neon, Tüze Bakanlığı, tüketim etkisi, tüketim eğrisi, tıkanım süreği, tefekkür etmek, şümullendirmek, süreç kontrolü, süreç denetimi, sayısal sözcük, orta göncüksel, oligonükleotit

13 harfli

domuz gürdüğü, yücelik etmek, yerük yerimek, yazın türleri, tutsak düşmek, teraküm etmek, süslüböcekler, sınık gönüllü, sanat züppesi, sallı güreşçi, Newbery ödülü, nesir türleri

12 harfli

güvenlik ağı, gömülü nesne, züppe etkisi, zihin çöküşü, yüreği yufka, yanak ünsüzü, vergi düzeyi, ünlü uzaması, üdürgü tence, üçüncü dünya, üçüncü duruş, üç bakacaklı, Tepe hücresi, tam üstünlük, şifre çözücü, sürem töreni, suluk düşmek, pürtüşlenmek, (os) düzmeci, müzminleşmek

11 harfli

saat dönüşü, Gömülü vida, yün körlüğü, yanal yüzey, yağ hücresi, Uzunhüseyin, tüze bakanı, tüşmançılıh, türetme eki, tonlu ünsüz, teker tüker, süslü üslup, sübyancılık, söktürgüler, pahlı sütun, orta göncük, nebülizatör

10 harfli

zank ölümü, ünlü uyumu, üç-değerli, tüfekliler, Sevüktekin, Rh faktörü, odunkömürü, normalüstü

9 harfli

yüzüguyun, yün kurdu, yanal yüz, üstbaşlık, ürelenmek, üreklemek, tek çözüm, saltüreti, pünkülmek, öte dünya, öndüğ gün, ölüvermek, ölü methi, nankörlük

8 harfli

pünkülük, güvenlik, yüzbeyüz, yuğürmek, yöğümsüz, yaş günü, Üstünkil, türetmek, sürülmek, süñüşmek, süldüğen, püsrüklü

7 harfli

yücelik, üzikuli, üstünki, üsküdür, üroraji, teraküm, Tazegül, şümullü, süzgülü, sürülüş, süremci, öndügün, ölüvuru, ölü kum, nühürcü, nebülöz

6 harfli

yüzbez, yüyrük, Yüylük, yürüme, üyünük, üyümek, üstbaş, tüşmek, tüfeng, süzgün, sümeme, süldür, sepkün, püsrük, pörçük, plümoz, ötüşme, ötgünç

5 harfli

züppe, yüzüg, yöğüm, yerük, üsküf, ürore, ükele, tevük, sünüt, sümen, sübye, Sevük, rüsva, össün

4 harfli

üzik, üşûk, pürü, ötüş, ödlü, nükâ, nurü

Kelime Motoru