CÖ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda CÖ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

CÖ ile biten kelimeler harf dağılımı

3 harfli

öcö

(c,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

ABC yöntemi İng. ABC method
İng. approximate bootstrap confidence method
abece öğretimi İng. literacy training

Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandı

abece yöntemi İng. alphabetic method, alphabet method

Önce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda s

abeceli döker İng. catalog

Yanlı kaynak ya da belgeleri abece sırasına göre dizinleyen dizelge.

abecesel sözcük İng. alphabetic word

Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük.

Acarköy

Erzurum ili, Hınıs ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Acaröz Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Özünde yiğitlik, cesaret, doğruluk, beceriklilik nitelikleri taşıyan kimse

acem kösteği

Eski yazmalarda kitap dikildikten sonra cilde dibinden ve iç tarafından yapıştırılan ince, traş edilmiş meşin parçası.

acı bakla özü Fr. Lupinine
acı kök

a. Lohusa otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı bir toz.

Kelime Motoru