CÖ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında CÖ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

CÖ ile başlayan kelimeler harf dağılımı

16 harfli

cömertleşebilmek, cömert davranmak

15 harfli

cömertleşebilme, cöggüdü cöggüdü

14 harfli

cönerlik etmek

13 harfli

cövüz helvesi

12 harfli

cövüz pisiği, cömertleşmek, cömertlenmek

11 harfli

cöttürdemek, cötel etmek, cöpür cöpür, cöpül cöpül, cöngürdemek, cömertleşme, cödür cödür

10 harfli

cözürdemek, cörtletmek, cört etmek, cöngeltmek

9 harfli

cözekleme, cözdürmek, cövdürmek, cörtlemen, cörtlemek, cört cört, cörletmek, cönk kuşu, cömertlik, cölçıldır, cöğürtlen, cöçlenmek, cöcertmek, cöcelenme

8 harfli

cözlemek, cövherli, cöverden, cörütmek, cörüşmek, cörtelik, cöritmek, cöretmek, cöngerez, cönerlik, cönbelek, cömütmek, cömertçe, cökündür, cöhürmen, cöhlemek, cöhcöhlü, cöğelmek, cödürmek, cöddürük, cöcermek, ...

7 harfli

cörtlen, cörtlek, cöngiir, cöm cöm, cökelez, cöbürlü, cöbreti

6 harfli

cöylek, cötüle, cötmek, cötlem, cöşdük, cörtme, cörtle, cörten, cörgül, cöreze, cördük, cördek, cörcör, cöpcöp, cönklü, cönger, cöñgel, cönege, cömrük, cömhek, cömert, ...

5 harfli

cöyüz, cövüz, cövür, cöven, cövab, cöttü, cöton, cörme, cörez, cönge, cöñer, cönek, cömen, cömek, cömçe, cömce, cömbe, cömat, cölük, cölle, cökük, ...

4 harfli

cöüz, cöte, cört, cöre, cönk, cöme, cöma, cöke, cöge, cöfü, cödü, cöde, cöbü

3 harfli

cöz, cör, cöp, cöh, cöc, cöb

(c,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

ABC yöntemi İng. ABC method
İng. approximate bootstrap confidence method
abece öğretimi İng. literacy training

Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandı

abece yöntemi İng. alphabetic method, alphabet method

Önce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda s

abeceli döker İng. catalog

Yanlı kaynak ya da belgeleri abece sırasına göre dizinleyen dizelge.

abecesel sözcük İng. alphabetic word

Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük.

Acarköy

Erzurum ili, Hınıs ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Acaröz Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Özünde yiğitlik, cesaret, doğruluk, beceriklilik nitelikleri taşıyan kimse

acem kösteği

Eski yazmalarda kitap dikildikten sonra cilde dibinden ve iç tarafından yapıştırılan ince, traş edilmiş meşin parçası.

acı bakla özü Fr. Lupinine
acı kök

a. Lohusa otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı bir toz.

Kelime Motoru