AÇ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında AÇ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AÇ ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

açınlayıcı araştırma, açının üçe bölünmesi, açının radyan ölçüsü, açının derece ölçüsü

19 harfli

açlık osteoporozisi, açlık metabolizması, açlık katabolizması, açısal nicem sayısı

18 harfli

açı-yükseklikölçer, açkılama tekerleği, açısal dispersiyon, açının grad ölçüsü, açınıkta soluklama, açındırma kılavuzu, açın uykusu gelmez

17 harfli

açlığını öldürmek, açışız uyumsuzluk, açısal uyumsuzluk, açısal diskordans, açısal devinirlik, açınıklık noktası, açınıklı baştalık, açınık kaynaşması, açınığımsı abanık, açındırma teknesi, açındırma banyosu, açındırılmış film, açılma sıralaması

16 harfli

açıklanabilirlik, açık saman rengi, açlık alkalozisi, açısal ucaylanım, açıortay düzlemi, açınırlar devimi, açındırma süresi, açındırma aygıtı, açın imanı olmaz, açımlamalı basım, açılma - kararma, açılma çizelgesi

15 harfli

açlık bunalgısı, açkılama cebiri, açınıklar uyumu, açınıkla girşim, açınık yayılışı

14 harfli

açtırma ağzımı, açlıktan ölmek, açlık atrofisi, açiltransferaz, açış konuşması, açısal uzaklık, açısal katsayı, açısal büyütme

13 harfli

açıklanabilme, açmaza düşmek, açkı makinesi, AÇK önbelleği, açısal sıklık, açının ölçüsü, açının köşesi, açınık görevi, açılmaz yemiş

12 harfli

açık ekonomi, açuk gönüllü, açuk boyamak, açtırabilmek, açmaz halatı, açmaz düğümü, açma makarna, açma düğmesi, açlık şekeri, açlık sınırı, açlık çukuru, açlık çekmek, açkılatılmak, açkı tahtası, açkı sofrası, açkı belgisi, açilgliserol, açısal sapma, açısal bölge, açınır yüzey, açınık öğesi

11 harfli

açkılatılma, açtırabilme, açmazlanmak, açmaz komak, açlık grevi, açkı çubuğu, açısal ivme, açısal itki, açınıklaşma, açım vermek, açılmadıcak, açılıvermek

10 harfli

açkılanmak, açık ekmek, açuvlanmak, açuk saçuk, açtırılmak, açma börek, açkılatmak, açkı açmak, açil grubu, açısal yol, açısal hız, açısal çap, açının içi, açınık ses, açındırmak, açındırmaç, açındırıcı, açımlayıcı, açımlanmak

9 harfli

açık sarı, açu bakan, açtırılma, açmalayan, açmacılık, açkılatma, açkılanma, açkılamak, açkıcılık, açıvermek, açınsamak, açınlayım, açınıklık, açındırma, açımlayış, açımlayan, açımlanma, açımlanış, açımlamak

8 harfli

açtırmak, açmazlık, Açmabaşı, Açkıngül, açkılama, açilleme, açıverme, açıölçüm, açıölçer, açıortay, açınsama, açımlama

7 harfli

açukluk, açtırma, açtırış, açmeğun, açmamak, açmalık, açlangı, açkısız, açkılık, açışmak, açınmak, açılmış, açılmak

6 harfli

açıcah, açuvlu, Açmalı, açmacı, açkılı, açkıcı, açikir, açısal, açıntı, açınma, açınım, açınık, açımlı, açımcı, açılma

5 harfli

açril, açntı, açmaz, açmak, açlık, açkut, açkun, açkış, açkır, açkıç, açkaç, Açine, açiça, açıma

4 harfli

açuv, açuk, açuh, açoh, açma, açla, açku, açkı, açil, açıt, açış, açım

3 harfli

AÇK

(a,ç) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

aaç

Ağaç

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
abalaç

Sevici kadın.

abapaçık

1. Bembeyaz. 2. Tertemiz.

abdesti kaçmak

abdesti bozulmak.

Abdiçıkmaz

Ağrı ili, Hamur ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

abdominal çukur İng. abdominal cavity

Karın boşluğu.

abıç

İki bacak arası, apış.

abıç kurmak

Bağdaş kurup oturmak.

abıçmak

Çocuğu arkasına almak, bindirmek.

Kelime Motoru