I ile biten kelimeler

I ile biten veya sonunda I olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

I ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Topluluk Müktesebatı, sıkıştırma katsayısı, Lorrain Smith boyası, laktasyon ortalaması

19 harfli

yulaf hasılı silajı, topluluk ortalaması, siğmik çevre yalımı, Newcastle hastalığı, mitralyöz konuşması, Mısır çiklit balığı, kronik meme yangısı, koninin yanal alanı, klinik meme yangısı

18 harfli

triplet tekrarları, sessiz (film) hızı, Schloemilch kalanı, sayısal tuş takımı, merkezi yer kuramı

17 harfli

zihin bulanıklığı, tüm işletme hakkı, tepelidevekuşları, serdengeçti ağası, öğecikleşme ısısı, optik disk tabağı, koridor hastalığı

16 harfli

alıştırma sınırı, yürüme bacakları, tırnak yoklaması, örneklem noktası, nötron soğurması, mersin balıkları

15 harfli

Ayrshire sığırı, zaman çalışması, yük-kutle oranı, üretim bunalımı, teşrifat nazırı, tatlı su kayası, tarla sarmaşığı, ölçünlü yanılgı, otoprotrombin I, Musabeyliboğazı, kümenin elemanı, kibar hastalığı

14 harfli

termit kaynağı, varolma savaşı, Tüze Bakanlığı, tendo uzatması, şeytan arabası, simitçi fırını, saptırma açısı, pisi balıkları, parmak tatlısı, ödeneklik yılı, nötron fazlası, nergis zambağı, kuzey balinası, kurşun kaynağı, köpekbalıkları, kıçtan bacaklı

13 harfli

kağnı arabası, Yukarıcivanlı, yalancı zarlı, yağmur ormanı, toprak sarısı, toplam kuralı, tersiyer yapı, taşkın ıslahı, satıcı pazarı, sahne yaygısı, lacivert taşı, kitap arabası, kireç kaymağı, kibar lokması, kavela bıçağı

12 harfli

güvenlik ağı, yulaf hasılı, yemiş satağı, yanak yapımı, veri dosyası, ünlü uzaması, üç bakacaklı, uluslararası, tepsibıçkısı, tecim davası, tarla sıçanı, tadı yoldamı, ses karışımı, sahne yapıtı, portakalımsı, ? (pi)sayısı, patlama hızı, palpebra III, öyken marazı, ördek balığı, matem havası, ...

11 harfli

oluk sayısı, yayın alanı, yapıt hakkı, yağ hokkası, tüze bakanı, turnacıbaşı, tepsicibaşı, samanuğrısı, reçine yağı, nezgep bağı, Muhacirkadı, mal borsası, küçük martı, körpük taşı, kira tavanı

10 harfli

saat farkı, Kösebucağı, yardımcılı, uyumacımsı, ur arıları, ucu kapalı, tik sayısı, tığ kapağı, taş kırıcı, su havzası, ses kanalı, sağın tası, sago ağacı, penis başı, Ovayoncalı, krom kaplı, kızıl sarı, kaynaçtaşı

9 harfli

helle aşı, yini yazı, yeniçıktı, Yayladamı, yangacalı, van ağızı, tutarıksı, tanbalığı, talaşımsı, sıkı sıkı, kuşpalazı, kum bankı

8 harfli

zırbıtlı, ur açımı, tozağacı, tırtırlı, şamatacı, Subatağı, Sıyrındı, Sazağası, pırpıtçı, Ortaçalı, mızraksı, kokartlı, Koçovası, Kızağılı, kıstırdı, kırtılcı, kavzamlı

7 harfli

yamırlı, Atadamı, yanışlı, yabılgı, vırıklı, sınıkçı, saygılı, sanatçı, Pozantı, pataklı, nolaydı, nesircı, kurnacı, Kozaklı, korbaşı, kolaylı

6 harfli

takıcı, tahalı, sonahı, sobacı, savacı, planlı, oncası, nolası, kukulı, kazıtı

5 harfli

kağnı, yalcı, saçkı, oharı

4 harfli

zahı, savı, kopı

Kelime Motoru