I ile başlayan kelimeler

I ile başlayan veya başında I olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

I ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Ixiolirion tataricum

19 harfli

ızgara yazı türleri, ıvıl yıvıl görüşmek

18 harfli

ışıkbilgisi, optik, ıslak deri yangısı, ızgara palangaları, Ixodes spinipalpus, Ixodes persulcatus

17 harfli

ırmak-incimidyesi, ızmar kablezzikir, ızgara parmaklığı, Ixodes scapularis, Ixodes rubicundus, Ixodes holocyclus, Ixodes cavipalpus, Ixobrycus minutas

16 harfli

ışımısılışıldama, ızgara çizgileri, Ixodes pacificus, Ixodes hexagonus, IV sayılı cetvel

15 harfli

Ixodes frequens, Ixodes canisuga, Ixodes bicornis, ıvırıp kıvırmak

14 harfli

ısılplastikler, ızına kayıtmak, ızığı bızıkmak, ızgara araması, ızdırap çekmek, Ixodes ricinus, Ixodes pilosus, Ixodes dammini, ışnar çorlanım, ışnar çor işem

13 harfli

ışınlandırmak, ışık azaltıcı, ışık ayrışımı, ıslak havalık, ısılsertleşim, ızlama gelmek, ızgın bohçası, ızgara yatağı, ızgara tarama, ızgara etkisi, ızgara demiri, ızdırapsızlık, IUPAC sistemi

12 harfli

ıtriyatçılık, ışınlandırma, ışıl bölünüm, Ispartalılık, ısı makinesi, ıra oyuncusu, ıra komedisi, ıztırâr hâli, ızgara köfte, ızgara çatkı, ızgara alanı, ıyrım bıyrım, Ixodes rasus, Ixodes putus, ıtır yaprağı

11 harfli

ızrâr etmek, ızgara üstü, ıyrım ıyrım, ıylım ıylım, ıylım ıllım, Ixodiphagus, IV sınaması, ıtrah etmek, ıtır-çiçeği, ıtır çiçeği, ışnarlanıcı, ışmar etmek, ışlım ışlım

10 harfli

ışımgözler, Ilgıncaber, ığna etmek, ızgarlamak, ızdırapsız, ıza vermek, ıvır zıvır, ıvır gıvır, ıvgalanmak, ıştınnamak, ışnarlanma, ışnarlanım, ışnarlanan, ışnar olum

9 harfli

ıtriyatçı, ışıl ışıl, Ispartalı, ısı kuşak, Irmakbaşı, ırgadamak, ınçgırmak, ızınsımak, ızgarasız, ızgaralık, ızdıraplı, Ixodoidea, ıvgalamak, ıştır otu, ışnar gör, ışlakböce, ışkırtmak

8 harfli

ılgıncar, ıkilemek, ıztırari, ızgarlık, ızgaralı, ızbandut, ıyıh kün, Ixodides, Ixodidae, ıvılkurt, ıştınmak, ışşınnık, ışmlanım

7 harfli

ızmıkcı, ıztırar, ızmarık, ızgırım, ızgınlı, ızdırap, ıyımlıh, ıyılmak, ıvırmak, ıvazsız, ıttırat, ıtriyat, ıştalak, ışlamak

6 harfli

Işıkay, ırgadı, ızıcık, ızıcıh, ızgara, ıydiye, Ixodes, ıvgalı, ıvgacı, ıvacık, ıttıla, ıtışık, ıtırlı

5 harfli

ızmık, ığnık, ızrar, ızmel, ızlık, ızkar, ızhâr, ızgın, ızgar, ızcık, ıymek, ıymak, ıycık, ıvrıp, ıvmak, ıvlak, ıvkar, ıveti, ıvbıh, Iümen, ıtrah, ...

4 harfli

ıkka, ızoz, ızga, ızar, ıyma, ıyın, ıyım, ıyık, ıygı, ıvık, ıvga, ıvaz, ıtri, ıtır

3 harfli

ıza, IVF, Ith, ITC

2 harfli

ız, IV, IU, ıt

Kelime Motoru