Ü ile biten kelimeler

Ü ile biten veya sonunda Ü olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Ü ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

durumlu kan cücülüğü, basınçlı su reaktörü, yürek kaplamı ölçümü

19 harfli

gece gözü, kör gözü, yumurtalık folikülü

18 harfli

bitki doku kültürü, ademi tahsis usulü, yürek alanı ölçümü, yükselen ikiz ünlü

17 harfli

vektörün izdüşümü, izi kalan görüntü, zigler katalizörü, yüksek toplumyükü, yüksek kültüryükü

16 harfli

sığır seğirdişlü, sağrak güdüklüğü, klasik dram türü, ferdilens virüsü, zenit ırakgörürü, yüzdürme gözcüğü, yürek tümsüzlüğü, yutkunma güçlüğü, Yunus Nadi ödülü

15 harfli

negatif görüntü, muça tümsüzlüğü, göñül çürüklüğü, basit emek gücü, akyuvar formülü, ağız kösnüllüğü, zonklama dönümü, zincir dönüşümü, zenginler klübü, yürek güdüklüğü, yürek düşüklüğü, yürek düpürtüsü, yürek çöküntüsü, yükleme köprüsü, yükleme klasörü, yumurtlama göçü, Yumurtalık düzü, yumurta kapsülü

14 harfli

yamaç paraşütü, süreç kontrolü, kontinuum gücü, kaygan tümşüğü, hata hoşgörüsü, doğum kontrolü, zaman dönüşümü, yüzdelik düzgü, yüz tümsüzlüğü, yumurta örtüsü

13 harfli

domuz gürdüğü, sınık gönüllü, Newbery ödülü, köncük düşümü, karşılık gücü, karakter rolü, doğrusal örgü, beşşik örtüsü, balık kültürü, anakara üzümü, Zincirliköprü, zıkkımın kökü, yüz görümlüğü, yürek sölpümü, yürek gözgüsü, yürek börtüğü, yuvarlak ünlü, yutum güçlüğü, yutma güçlüğü, yumuşak yüzlü

12 harfli

zihin çöküşü, yanak ünsüzü, şifre çözücü, motor örtüsü, gümüşlenböcü, gönül çöküşü, cennet öküzü, zamir bükünü, yüzgörümlüğü, yürütme gücü, yürek dönümü, yük asansörü, yüce gönüllü

11 harfli

saat dönüşü, yün körlüğü, katran örtü, kandil günü, kandız kökü, eşaltıyüzlü, düşlem gücü, dar görüşlü, andan ötürü, zinaböycüsü, zigotgöcümü, zeytinüzümü, zekâ bölümü, zar dümrüğü, zaman etüdü, yüzlü yüzlü, yüze gülücü, yürür köprü, yumurtakökü

10 harfli

zank ölümü, Rh faktörü, odunkömürü, normalüstü, kâr güdüsü, eski püskü, Demirköprü, Boğazköprü, zihin gücü, zetin kökü, zayıf ünlü, zang ölümü, z-dönüşümü, z dönüşümü, yüzgörgüsü, yüz ölçümü, yürek çörü, yükün göçü

9 harfli

Kocaköprü, Kargabükü, Kamışgölü, gündönümü, zop öküzü, zine dölü, Zerdüştçü, z- ölçümü, yüzünüstü, yüzüğümsü, yüzölçüsü, yüzölçümü, yüzdürücü

8 harfli

yaş günü, püsrüklü, kötüböcü, döndürgü, zümrütsü, yüzgörgü, yürütücü, yük türü, yüğrüklü

7 harfli

şümullü, süzgülü, nühürcü, Kaşüstü, hanüstü, göğümsü, düğünçü, çözümsü, Bücüklü, zülüflü, Zeyköyü, zaferlü, yüzüstü, yüzüntü, yüzüngü, yüzüncü, yüzüksü, yüzölçü, yüssürü, yürürkü, yürümlü, ...

6 harfli

mesegü, bililü, Bağözü, yüzücü, yüsüfü, yürüyü, yünülü, yümünü, yüğürü

5 harfli

köycü, guşlü, Zülfü, Zühtü, zengü, yüzlü, yüzgü, yüsrü, yünlü, yünçü, yülgü, yüklü, yükçü, yüğgü

4 harfli

pürü, ödlü, nurü, lügü, küfü, hönü, zöbü, zilü, yüvü, yülü

Kelime Motoru